PITCHING FORUM na 10. Festiwalu Filmowym NNW. Podsumowanie

W tegorocznym forum wzięło udział 12 projektów, które tematykę historyczną potraktowały bardzo szeroko – od filmów dotyczących II RP, przez poruszające opowieści z II wojny światowej i okresu powojennego, po projekty zgłębiające historię sztuki („Sztuka ponad życiem” o malarce Zofii Stryjeńskiej) czy sportu („Kiedy umilknie wiatr” o oszczepniku Januszu Sidle).

Forum rozpoczęło się od 2-dniowych warsztatów, w czasie których uczestnicy, pod okiem doświadczonych twórców filmowych i ekspertów telewizyjnych, pracowali nad konstrukcją swoich projektów i przygotowywali je do prezentacji.

Zwieńczeniem Forum była sesja pitchingowa, podczas której uczestnicy zaprezentowali swoje projekty przed gronem redaktorów z Telewizji Polskiej (Biuro programowe TVP, Dział Kreacji i Rozwoju Form Dokumentalnych, TVP Historia) oraz przed przedstawicielami instytucji publicznych, które wspierają u nas produkcję dokumentów historycznych (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych).

Obecni na sesji pitchingowej decydenci zgodnie podkreślali wyjątkowo wysoki i wyrównany poziom zaprezentowanych prac. W przypadku kilku najbardziej zaawansowanych projektów uznanie decydentów przełożyło się na konkretne deklaracje współpracy. 

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrody finansowe Pitching Forum, przeznaczone na dalsze prace nad rozwojem nagrodzonych projektów.

Nagrodę specjalną Pitching Forum w wysokości 5000 zł, ufundowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, otrzymał projekt pt. „Na północ od Piekła” w reżyserii Macieja Janiszewskiego, produkcja – Limva Paweł Zawadzki.

Nagrodę dla najlepszego projektu Pitching Forum, ufundowaną przez Telewizję Polską, postanowiono podzielić pomiędzy dwa wyróżniające się projekty:

  • nagrodę w wysokości 5000 zł otrzymał projektu filmu pt. „Żwirko i Wigura. 15 dni chwały” w reżyserii Piota Kloca, produkcja – Printomato Magda Piotrowska-Kloc,
  • nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymał projekt dokumentu animowanego pt. „Powstaniec” w reżyserii Anny Piasek-Bosackiej, produkcja – Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej Sztuka Poznania.

Warto zaznaczyć, że dwa nagrodzone projekty – „Żwirko i Wigura. 15 dni chwały” oraz „Powstaniec”, były wcześniej rozwijane podczas warsztatów scenariuszowych Pitching Forum w czerwcu br., które stanowiły pierwszy etap przygotowań do finałowej sesji pitchingowej.

Organizator

Organizatorem Pitching Forum jest stowarzyszenie Scena Kultury, które prowadzi projekty z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i oświatowych. Scena Kultury jest głównym organizatorem Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Projekt był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszelkie pytania w sprawie Pitching Forum można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl

Informacja prasowa


09.10.2018