PlusCamerimage odmłodzony

Środa tradycyjnie była na Plus Camerimage dniem studenckim. Przez cały dzień w Teatrze Wielkim wyświetlano bloki etiud startujących w konkursie. Jury pod przewodnictwem Alana Parkera przyzna najlepszemu filmowi Złotą Kijankę.

 

W dniu studenckim średnia wieku na korytarzach Teatru Wielkiego zdecydowanie się obniżyła. Przyjechali autorzy pokazywanych filmów, ich przyjaciele, byli ludzie z Filmówki, gdzie podobno tego dnia część zajęć nie odbywała się właśnie ze względu na pokazy. Wszyscy rozmawiali o młodym kinie. Wieczorem te dyskusje przeniosły się do klubu festiwalowego w Hotelu Centrum, gdzie odbywał się koncert Brother Culture.

 

Studenci i młodzi twórcy spotkali się ze Sławomirem Idziakiem, który prezentował swój portal dla filmowców FilmSpringOpen. Serwis zrzesza osoby, które robią filmy albo chcą się tym zająć. W profilu użytkownika podaje się profesję filmową i pokazuje swoje projekty. Fora umożliwiają dyskusję o projektach, na dwa sposoby: ogólnie i szczegółowo, w tzw. pokojach produkcyjnych. Pokoje pozwalają na kompletowanie ekipy i sprzętu – można się tam ogłaszać. Opcja casting online pomoga w pierszym etapie selekcji aktorów do filmu. Editing służy do montażu.

 

– Stawiamy na montaż nielinearny, bo wierzymy głęboko, że właśnie on jest przyszłością kina – tłumaczył Idziak. – Montaż może być przecież pracą zbiorową: ten sam materiał można pociąć na różne sposoby i porównywać. Inny ciekawy pomysł to montaż rozumiany jako forma gry: użytkownicy montują różne fragmenty filmu i zestawiają je ze sobą. Generalnie stawiamy tu na współna pracę i zabawę – umożliwia to nowoczesna technika: szybka i tania.


Idziak jest pomysłodawcą i sponsorem portalu. Impulsem do jego stworzenia były warsztaty filmowe organizowane przez operatora na Helu. Uczestnicy tych corocznych spotkań chcieli pozostać ze sobą w kontakcie. W tym roku za pośrednictwem serwisu przygotowywali się do jesiennych warsztatów.

 

– Przygotowaliśmy wspólnie scenariusz w Internecie, więc na warsztatach mogliśmy już przystąpić do kręcenia poszczególnych scen – mówili młodzi filmowcy. – Bardzo nam się podoba taka praca i same warsztaty, więc powtórzymy to też w przyszłym roku.


Ważnym wydarzeniem była prezentacja planów i makiety Nowego Centrum Łódź. Będzie to kompleks obiektów: Studio Davida Lyncha, centrum festiwalowo-kongresowe, Galeria Techniki, podziemny dworzec szybkiej kolei, Centrum Sztuki Współczesnej i Ulice Czterech Kultur – wszystko to skoncentrowane wokół Placu Katarzyny Kobro. Projektem zajmują się dwaj wybitni urbaniści: Rob Krier i Frank Gehry.

 

W Centrum planowane jest utworzenie planetarium, biblioteki, organizacja warsztatów sztuki, studia do nagrywania muzyki, studia postprodukcji filmowej i tworzenia efektów specjalnych. Oczywiście, stanie się ono też siedzibą Festiwalu Plus Camerimage.

 

– Jesteśmy naprawdę bardzo dumni, że Centrum powstanie na terenie Łodzi, która dzięki temu stanie się miastem rozpoznawalnym nie tylko w Europie, ale i na świecie – mówił Włodzimierz Tomaszewski, wiceprezydent Łodzi, koordynujący prace z ramienia władz.

– Ten projekt, nad którym ciągle pracujemy, powstaje dla tego miasta, ludzi i festiwalu – podkreślał podczas prezentacji Frank Gehry. – Wizja nowoczesnego centrum miasta bardzo do mnie przemawia. Jestem wzruszony, że mogę to przygotowywać dla państwa.

02.12.2009