PO Produkcja filmowa: więcej czasu na dostarczenie papierowego wniosku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów składających wnioski o dofinansowanie w sesji II/2020 w ramach PO Produkcja filmowa, informujemy o wydłużeniu terminu dostarczenia wersji papierowej złożonego elektronicznie wniosku do trzech dni roboczych (w przypadku wysyłki liczy się data nadania).

Dotychczas wniosek musiał być złożony następnego dnia roboczego po wpłynięciu do PISF wersji elektronicznej.

Prosimy o bezpieczne zapakowanie składanego pakietu dokumentów. Wnioski będzie można zostawić w wydzielonym miejscu przy recepcji PISF (ul. L. Kruczkowskiego 2, 6 piętro). Żeby uniknąć oczekiwania w kolejce interesantów do Urzędu Miasta, prosimy poinformować ochronę budynku (numer telefonu jest na drzwiach wejściowych), że zamierzają Państwo złożyć dokumenty w PISF.

Potwierdzenie przyjęcia wniosku zostanie wysłane do producenta pocztą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z terminowym złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych: produkcja@pisf.pl.

20.04.2020