PO Produkcja filmowa: wyniki sesji 2 i 2a dla części priorytetów

Publikujemy wyniki sesji 2/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film fabularny i dokumentalny), Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych, Priorytet III: Produkcja filmów dokumentalnych, Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych, Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (fabuła, animacja, dokument) i sesji 2a/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film dokumentalny i animowany), Priorytet IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej oraz Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (dokument i animacja).

WYNIKI (Pr. I: Rozwój projektu – fabuła)

WYNIKI (Pr. I: Rozwój projektu – animacja)

WYNIKI (Sesja 2/2020) i WYNIKI (Sesja 2a/2020) (Pr. I: Rozwój projektu – dokument)

WYNIKI (Pr. II: Produkcja filmów fabularnych)

WYNIKI (Pr. III Produkcja filmów dokumentalnych)

WYNIKI (Pr. IV: Produkcja filmów animowanych)

WYNIKI (Pr. IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej)

WYNIKI (Pr. XI: Stypendia scenariuszowe – fabuła)

WYNIKI (Sesja 2/2020) i WYNIKI (Sesja 2a/2020) (Pr. XI: Stypendium scenariuszowe – dokument)

WYNIKI (Sesja 2/2020) i WYNIKI (Sesja 2a/2020) (Pr. XI: Stypendium scenariuszowe – animacja)

08.07.2020