Podkarpacki RFF – nabór 2017

Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy ogłasza konkurs na wspieranie produkcji filmowej. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Rzeszowem i/lub Województwem Podkarpackim.

Środki Funduszu

Środki Funduszu pochodzą z dotacji z budżetów Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Miasto Rzeszów. Operatorem Funduszu będzie Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji.

Warunki otrzymania wsparcia

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Rzeszowem i/lub Województwem Podkarpackim m.in.: poprzez tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Minimum 100% wkładu koprodukcyjnego, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Rzeszowa i/lub Województwa Podkarpackiego.

Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2017 wynosi 600 000 złotych brutto.

Warunki udziału określone są w Regulaminie konkursu na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Termin przyjmowania wniosków upływa 2 czerwca 2017, o godz. 13:00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w wersji papierowej.

Regulamin i inne wzory dokumentów (wniosek aplikacyjny, istotne postanowienia umowy) dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackiefilm.pl.

W przypadku pytań związanych z konkursem, należy skontaktować się ze specjalistą ds. funduszu filmowego Agnieszką Gonciarz, tel. 697 402 587, a.gonciarz@podkarpackiefilm.pl lub office@podkarpackiefilm.pl.

Informacja prasowa

11.05.2017