Podsumowanie pierwszego roku zachęt w Polsce

Polski Instytut Sztuki Filmowej w pierwszym roku działania systemu wsparcia produkcji audiowizualnej przyznał ponad 57 milionów złotych na wsparcie 30 projektów audiowizualnych.

Zachęty dla filmowców „Cash Rebate” zostały wprowadzone w Polsce w lutym 2019 roku w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Od 19 lutego 2019 r. system oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości maksymalnie 30% polskich wydatków kwalifikowanych. To systemowe rozwiązanie, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie produkcji audiowizualnej w Polsce. Środki finansowe pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, a programem zarządza Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Pierwszy rok zachęt

Do 18 lutego 2020 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał wsparcie dla 30 projektów na łączną kwotę 57 063 014 zł. Wartość polskiego budżetu produkcji wyniosła 259 669 553 zł, w tym suma polskich kosztów kwalifikowalnych to 195 561 367 zł. Średnia wartość PKK na film to 6 518 712 zł. Średnia kwota wsparcia dla jednego projektu to 1 902 100 zł, a średni polski budżet projektu wyniósł 8 655 651 zł.

Najwyższa kwota wsparcia dla jednego projektu to 6 147 912 zł, a polski budżet najdroższej produkcji aplikującej o zachęty wyniósł 24 703 908 zł. Największa wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 20 493 040 zł.

Wsparcie finansowe otrzymało 19 koprodukcji krajowych, 5 koprodukcji międzynarodowych i 6 usług. Podpisano 25 umów.

Podsumowanie w liczbach:

  • wydano 30 decyzji pozytywnych na łączną kwotę: 57 063 014 zł
  • łączny polski budżet wszystkich projektów aplikujących o zachęty (środki wydane w Polsce): 259 669 553 zł
  • najwyższa kwota wsparcia dla jednego projektu: 6 147 912 zł
  • średnia kwota wsparcia dla jednego projektu: 1 902 100 zł
  • budżet najdroższej polskiej produkcji aplikującej o zachęty: 24 709 908 zł
  • średni polski budżet projektu aplikującego o zachęty: 8 655 651 zł
  • wsparto 19 koprodukcji krajowych, 5 koprodukcji międzynarodowych i 6 usług

Podobne do polskiego systemy wsparcia produkcji audiowizualnej z powodzeniem funkcjonują w innych europejskich krajach od lat i zaliczają się do najskuteczniejszych narzędzi, dzięki którym poszczególne państwa przyciągają duże międzynarodowe produkcje, niejednokrotnie w gwiazdorskiej obsadzie i z wielomilionowymi budżetami.

Zgodnie z umową z dnia 13 lutego 2020 r. dotyczącą udzielania dotacji celowej ze środków budżetu państwa na wsparcie finansowe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej dotację celową w kwocie 108 000 000 zł z terminem wykonania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Polski system zachęt jest otwarty dla produkcji krajowych i międzynarodowych, dla filmów i seriali fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Aby projekt mógł uzyskać wsparcie, jego producenci muszą wydać w Polsce określoną przepisami kwotę pieniędzy, współpracować z polskimi twórcami i ekipami filmowymi oraz zrealizować zdjęcia w polskich lokacjach lub studiach filmowych. Po spełnieniu wymaganych kryteriów wsparcie przyznawane jest automatycznie, nie ma gremium eksperckiego rozdzielającego środki finansowe. Mechanizm oparty jest o kryteria ekonomiczne i prawne, nie artystyczne.

Więcej informacji o zachętach można znaleźć w zakładce ZACHĘTY

Rejestr złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wydanych certyfikatów potwierdzających spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego, zgodny z zapisami Ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (art. 6 ust. 1 – 3) dostępny jest tutaj.

27.02.2020