Podsumowanie SOFA 2016

Między 19 a 28 sierpnia 2016 r., po raz czwarty,  SOFA – School of Film Agents zaoferowała grupie młodych, obiecujących managerów kultury możliwość rozwoju własnych projektów okołofilmowych pod opieką ekspertów.

Realizacja projektów skutkuje długoterminowym wzmocnieniem rynków filmowych w rodzimych krajach uczestników z Europy Wschodniej, jak i z Kaukazu, gdzie niestabilne warunki polityczne i ekonomiczne doprowadziły do słabego poziomu rozwoju rynku filmowego.

Skupienie uwagi na managerach kultury i agentach filmowych, a nie na reżyserach czy producentach, zapewnia warsztatom unikalny charakter na międzynarodowej scenie filmowej.

Program

Podczas dziesięciu dni, ośmiu agentów filmowych i ich mentorzy, mają możliwość wspólnej pracy nad rozwojem poszczególnych projektów do tego stopnia, że droga do pozyskania funduszy i – ostatecznie – do realizacji owych projektów, jest dla nich otwarta.  Podczas spotkań z doświadczonymi profesjonalistami, dyskutowane są  zarówno mocne, jak i słabe strony branży filmowej. Uczestnicy biorą także udział w panelach i wykładach dotyczących kluczowych problemów i wyzwań stojących przed przemysłem filmowym, a także prowadzą intensywne, indywidualne rozmowy z ekspertami.

Agenci filmowi 2016 oraz ich projekty

Ośmiu uczestników i ich projekty zostało wybranych spośród ponad stu zgłoszeń.

Cel – wzmocnienie rodzimej kultury filmowej oraz rynku filmowego, a także umożliwienie młodym entuzjastom dostępu do przemysłu filmowego, jednoczy większość projektów, które są rozwijane podczas SOFA.

  • I tak oto, uczestniczka z Białorusi, Lisaveta Bobrykava, chce stworzyć za pomocą swojego projektu Belarus Empowerment Lab: Cinema, centrum edukacyjno-twórcze, zapewniające wymianę i sieć kontaktów. Ma ono na celu zespojenie i wzmocnienie niezależnej sceny filmowej na Białorusi, a w dalszej perspektywie, powołanie pierwszego w tym kraju, niezależnego funduszu filmowego.
  • Również uczestniczka z Gruzji, Tekla Machavariani skupia się w swoim projekcie Nushi na wzmocnieniu lokalnej kultury filmowej oraz rynku filmowego, o którym do tej pory w Gruzji nie ma w zasadzie żadnych informacji. Jako pakiet materiałów medialnych  (w formie drukowanej), Nushi będzie promować gruzińskie filmy i rodzimy rynek filmowy. Jednocześnie, oprócz formy drukowanej, poprzez platformy social-mediowe,  oferować będzie młodym filmowcom swoistą sieć kontaktów.
  • Centralnym punktem Chisinau. Hub for European Films (CHEF), projektu uczestnika  z Mołdawii – Dumitru Mariana, jest modernizacja kina Chisinau, w którym mają być wyświetlane europejskie filmy arthouse’owe, które w Mołdawii nie są prawie w ogóle prezentowane. Kino to ma stać się miejscem spotkań dla filmowców z Mołdawii, a także z Europy Zachodniej i Wschodniej.
  • Uczestniczka z Albanii, Iris Elezie poprzez swój projekt The Albanian Cinemateque pragnie stworzyć miejsce, w którym miłośnicy kina i jego twórcy będą mogli oglądać arthouse’owe filmy z Europy i ze Świata, a także kształcić się dzięki uczestnictwu w warsztatach mistrzowskich i w seminariach. Dodatkowo, planowane są badania i publikacje na temat prawie nieznanej dotąd i niepromowanej historii zalbańskiego kina. Udział Iris w warsztatach SOFA odbił się międzynarodowym echem, dzięki czemu, Iris mogła zaraz po SOFA spotkać się z  Minister Kultury Albanii, która zapewniła swoje poparcie na kolejnych etapach rozwoju projektu.
  • Dla odmiany, uczestniczka z Czech – Terezie Krizkovska swoim projektem NaFilM – National Film Museum, planuję budowę pierwszego muzeum filmu w tym kraju. Głównym nacisk muzeum – rozumianego jako miejsce umożliwiające poznawanie i obcowanie ze światem filmu i jego historią – ma zostać położony na wystawy interaktywne, adresowane nie do biernych obserwatorów, ale do zaangażowanych uczestników. Po zakończonej już z sukcesem wystawie otwarcia w siedzibie Muzeum Montanelli w Pradze, głównym zadaniem zespołu pod przewodnictwem Terezie, jest znalezienie odpowiedniego budynku dla ich muzeum.
  • Przy pomocy projektu Ukrainian Film Promotion, uczestniczka z Ukrainy Julia Sinkevych  planuje popularyzację ukraińskich filmów, zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicą. Co prawda, od kilku lat produkowanych oraz pokazywanych na międzynarodowych festiwalach jest coraz więcej ukraińskich filmów (m.in. ”Plemię”), jednak nadal ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.
  • Zdobycie publiki poprzez lokalny rynek swoim projektem Baltic View planuje uczestniczka z Litwy – Inesa Ivanova. Jej projekt dystrybucji filmów z regionu Morza Bałtyckiego skupiać ma się m.in. na pokazach filmów w dużych, europejskich miastach za pomocą platform VoD i możliwie największe zwrócenie uwagi na bałtycki rynek filmowy.
  • Jak najszerszą promocję, w tym konkretnym przypadku, kobiet – filmowców, swoim projektem Full Spectrum – International Film Festival postara się zapewnić polska uczestniczka Magdalena Puzmujzniak. W centrum uwagi jej festiwalu mają znaleźć się wybitne dokonania twórczyń filmowych, a jego celem jest przeciwdziałanie nierówności płci w przemyśle filmowym.  Jako pierwszy tego typu festiwal w Polsce, Full Spectrum będzie oferował scenę żeńskiej części filmowców, bez konieczności wyłączania z niej płci przeciwnej.

Mentorzy

U boku każdego z ośmiu uczestników SOFA stał przypisany mu mentor, który oceniał projekt z właściwej sobie, indywidualnej perspektywy.

W tym roku mentorami byli:

Heike Melba Fendel (Barbarella Entertainment, Kolonia i Berlin), Katarzyna Mazurkiewicz (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa), Silke Johanna Räbiger (Dortmund/Kolonia International Women’s Film Festival, Kolonia), Dr. Rainer Rother (Deutsche Kinemathek, Berlin), Katriel Schory (Izraelski Fundusz Filmowy, Tel Aviv), Tamara Tatishvili (Georgian National Film Center, Tbilisi), Joanna Tereszczuk (Onet S.A. Warszawa) oraz Koen Van Daele (Kinodvor, Lublana)

Oprócz mentorów, od pierwszego do ostatniego dnia warsztatu, uczestnikom towarzyszyła czwórka tzw. tutorów. Byli to: Renaud Redien-Collot (Novancia Business School, Paryż), dzięki któremu uczestnicy mogli rozwijać indywidualne strategie marketingowe, Sibylle Kurz (ekspert od pitchingu, Frankfurt), która uczyła uczestników opanowanych i pewnych siebie wystąpień przez branżą i publicznością. Ponadto nad wzmacnianiem koncepcji i ogólnego kształtu projektów oraz nad stworzeniem odpowiedniego budżetu i realistycznego harmonogramu wraz z uczestnikami pracowali – Ewa Puszczyńska (Producent, laureatka Oscara za film IDA, Opus Film, Łódź) oraz Oliver Baumgarten (Program Manager Max Ophüls Preis, Saarbrücken, Kolonia).

SOFA – School of Film Agents

jest wspólnym projektem realizowanym przez Filmplus UG (Kolonia) i Fundację Filmplus (Warszawa) we współpracy z Miastem Wrocław i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Goethe-Institut (Europa Środkowa i Wschodnia), Instytut Adama Mickiewicz, Film- und Medienstiftung NRW, jak również przez Polską Komisję Filmową i Wrocławską Komisję Filmową, a także wspierany przez EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

Więcej informacji na www.joinsofa.org.

Informacja prasowa

20.09.2016