Podsumowanie Warsaw Kids Film Forum

W piątek 29 września zakończyło się Warsaw Kids Film Forum, branżowa sekcja 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Twórcy pitchowali 28 projektów filmów i seriali dla młodej widowni, w tym także 4 projekty Work-in-Progress. W WKFF uczestniczyło ponad 200 uczestników oraz gości z polskiej i europejskiej branży filmowej, którzy odbyli ponad 250 spotkań One-to-One. Partnerzy Warsaw Kids Film Forum przyznali nagrody najlepszym pitchom.

Cztery polskie projekty nagrodzone

The Financing Forum for Kids Content zaproszeniem na swoje wydarzenie, które odbędzie się w marcu 2018 roku w Malmö, nagrodziło prezentację „The Gingers” Artura Wyrzykowskiego i Emila Płoszajskiego ze studia Artcore. European Audiovisual Entrepreneurs swoją nagrodą w postaci zaproszenia na EAVE Marketing Workshop 2017 w Luksemburgu wyróżniło pitch projektu „Iggy the Eagle” Radosławy Bardes i Bartka Kędzierskiego ze Studia Produkcyjnego ORKA. Centrum Technologii Audiowizualnych z Wrocławia przyznało dwie nagrody w postaci możliwości realizacji usług produkcyjnych i postprodukcyjnych w CeTA o równowartości 60 i 100 tysięcy PLN odpowiednio dwóm pitchowanym projektom: „Łauma” / „Wooma” Karoliny Mróz-Couchard i Mariusza Włodarskiego z Lava Films oraz „Christmas Wish” Aleksandry Wojtaszek, Tadeusza Rawy i Łukasza Olszackiego z TOUCHfilms Production.

Warsaw Kids Film Forum

Warsaw Kids Film Forum

Dyrektor PISF Magdalena Sroka podczas otwarcia Warsaw Kids Film Forum. Fot. Alicja Szulc

Odbywające się w dniach 27-29 września 2017 w Kinie Muranów Warsaw Kids Film Forum było pierwszym w regionie międzynarodowym forum pitchingowym projektów filmów i seriali dla dzieci. W trakcie Forum odbyły się prezentacje case studies związane z produkcją filmów dla dzieci, prezentacje projektów Work-in-Progress oraz indywidualne konsultacje pomysłów na filmy ze script doctorami, dystrybutorami i agentami sprzedaży, ekspertami z branży filmowej. Forum skierowane było do branży filmowej i medialnej w Polsce i Europie, ze szczególnym naciskiem na prezentacje projektów z Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich.

Organizatorem Warsaw Kids Film Forum jest Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. WKFF odbył się dzięki współfinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu Kreatywna Europa oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Partnerami WKFF 2017 byli Film Commission Poland, Mazowiecki Fundusz Filmowy, Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, Kids Regio, Akademie für Kindermedien, EAVE oraz The Financing Forum for Kids Content.

Informacja prasowa

03.10.2017