Podziękowanie Sejmu RP dla Agnieszki Odorowicz

Z inicjatywy Marszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odbyło się dziś spotkanie kierownictwa Sejmu RP z ustępującą dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszką Odorowicz.

Małgorzata Kidawa-Błońska pogratulowała Agnieszce Odorowicz osiągnięć i sukcesów polskiej kinematografii w ostatnich dziesięciu latach oraz zbudowania od podstaw skutecznej, transparentnej i nowoczesnej instytucji kultury, którą jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zwróciła także uwagę na wpływ PISF na rozwój polskiego kina w ostatniej dekadzie.

Marszałek Sejmu podziękowała Agnieszce Odorowicz za cykl pokazów najnowszych polskich filmów dla posłów i senatorów. Małgorzata Kidawa-Błońska wyraziła także nadzieję, że ta cenna inicjatywa popularyzująca wśród parlamentarzystów polską kinematografię będzie kontynuowana.

Agnieszka Odorowicz otrzymała od Marszałek Sejmu ręcznie kaligrafowane, specjalne wydanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz życzenia pomyślności w dalszej karierze zawodowej.

– Jestem bardzo wzruszona i dziękuję, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dostrzega to, co dzieje się w polskiej kinematografii i docenia, jak ona się zmieniła od czasu powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – powiedziała Agnieszka Odorowicz. – Cieszę się, że jedna z bardzo wielu instytucji kultury w Polsce została w taki sposób wyróżniona przez polski parlament – dodała dyrektor PISF.

23.09.2015