Pokaż swój film w Grecji

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Psarokokalo czeka na zgłoszenia.

Celem festiwalu jest promocja oraz rozwój sztuki filmowej. W programie festiwalu co roku znajdują się krótkometrażowe filmy z Grecji oraz całego świata. Pokazom filmów towarzyszą koncerty, wykłady mistrzowskie oraz wystawy.

Filmy można zgłaszać jedynie za pośrednictwem współpracujących z festiwalem platform. Regularna data zgłaszania filmów na festiwal upływa 11 kwietnia. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://psarokokalo.eu/festival/call-for-entry/.

Festiwal odbędzie się w Atenach w dniach 22-28 czerwca 2017 r.

Informacja prasowa

26.01.2017