Polacy w kolejnej edycji Nipkow Programm

Monika Blicharska, Kamila Kubiak i Piotr Złotorowicz zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w kolejnej edycji Nipkow Programm. Podczas pierwszej sesji 2014 do programu zakwalifikowała się Justyna Tafel.

Stypendia dla filmowców

Nipkow Programm przyznaje kilkumiesięczne stypendia (1-4 mies., w wyjątkowych sytuacjach okres ten może być wydłużony) filmowcom pracującym nad interesującymi projektami. Uczestnicy dostają grant w wysokości 1,5 tys. euro miesięcznie. Celem programu jest m.in. zapewnienie stypendystom komfortu pracy, nawiązanie kontaktów branżowych i ułatwienie uczestnikom korzystania ze szkoleń.

Polskie projekty we wcześniejszych edycjach programu

Wśród polskich tytułów, biorących udział w programie w poprzednich latach znalazły się m.in.: „Katyń”, scen. Przemysław Nowakowski, „Jam Session”, real. Izabela Plucińska, „Lekcje Pana Kuki”, reż. Dariusz Gajewski, a ostatnio nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej „Szklana pułapka”, reż. Paweł Ferdek.

Nipkow Programm

Nipkow Programm istnieje od 1992 roku. Jest skierowany do profesjonalistów filmowych i telewizyjnych. Nazwany jest na cześć Paula Nipkowa, wynalazcy tzw. tarczy Nipkowa – urządzenia do mechanicznego wybierania obrazu telewizyjnego stanowiącego podstawowy element pierwszych telewizorów i kamer telewizyjnych. O przyznaniu wsparcia decyduje jury, które bierze pod uwagę dotychczasowe dokonania kandydata, rekomendacje i oryginalność złożonego projektu. Polskim przedstawicielem w tym gronie jest dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego Stefan Laudyn.

 

Więcej informacji: www.nipkow.de.

13.10.2014