Polska podpisała Konwencję o koprodukcji filmowej

18 lipca 2017 r. w Strasburgu została podpisana przez Polskę Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona). W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dokument podpisał ambasador Janusz Stańczyk, stały przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy.

Zmiana podyktowana przez dynamiczne zmiany w sektorze audiowizualnym

Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona) zastąpi Europejską Konwencję o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Strasburgu w dniu 2 października 1992 r., która w stosunku do Polski weszła w życie z dniem 1 marca 2003 r.

Zmiana Konwencji z 1992 r. jest następstwem dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, pogłębiających się różnic w systemach finansowania produkcji w krajach europejskich oraz ekonomicznych i finansowych zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w sektorze audiowizualnym. Kolejnym powodem zmiany postanowień Konwencji z 1992 r. jest zauważalny w ostatnich latach trend do włączania w koprodukcje producentów z państw pozaeuropejskich (m.in. w postaci umów bilateralnych).

Konwencja wejdzie w życie 1 października 2017 r.

Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona) została otwarta do podpisu 30 stycznia 2017 r., w Rotterdamie. Podczas tej ceremonii dokument został podpisany przez przedstawicieli 10 państw (Grecja, Holandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia i  Włochy). Od tego czasu podpisy pod  Konwencją złożyli przedstawiciele kolejnych czterech państw (Cypr, Hiszpania, Litwa i Szwecja).  Ponadto, trzy państwa zdołały już przeprowadzić ratyfikację tej umowy (Norwegia, Słowacja i Szwecja). W związku z czym Konwencja wejdzie w życie 1 października 2017 r.

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawioną), zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpi przez ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Najważniejsze elementy Konwencji

„Jako reprezentant środowiska producenckiego mogę tylko wyrazić swoje zadowolenie z faktu podpisania Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej, ponieważ znowelizowana Konwencja daje nam wiele ułatwień w realizacjach filmów w koprodukcjach, zarówno tych większościowych jak i mniejszościowych, jak również wprowadzenie odrębnych regulacji dla gatunków filmowych – film fabularny, dokumentalny i animowany. To są produkcje, które rządzą się innymi praktykami realizacyjnymi” mówi Irena Strzałkowska, polska przedstawicielka Funduszu Eurimages.

Najważniejsze elementy Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej) to przede wszystkim:

  • wiele ułatwień dla producentów,
  • obniżenie progu udziału minimalnego do 5% budżetu,
  • zróżnicowania dla projektów filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych – zastosowanie innej punktacji, innej dla różnych gatunków,
  • zmiana dotycząca nośników (cyfrowe, a nie taśma filmowa),
  • zniesienie obowiązku „europejskości” dla producentów (z wyłączeniem USA z uwagi na inne prawo).

Źródło informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/polska-podpisala-konwencje-rady-europy-o-koprodukcji-filmowej-7538.php

20.07.2017