Polskie filmy w Sankt Petersburgu

Pod­czas jubile­uszowej 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fil­mów Dokumen­tal­nych, Krókometrażowych oraz Animowanych „Mes­sage to Man”, który odbędzie się w dniach 15-22 lipca w Sankt Peters­burgu, zostanie zaprezentowanych siedem pol­skich filmów.

Festiwal „Mes­sage to Man” w Sankt Peters­burgu oferuje rosyj­skiej publicz­no­ści filmy mające różną formę i stylistykę, należące do róż­nych gatun­ków. Wyrażenie „Mes­sage to Man”, stanowiąc zarówno nazwę festiwalu, jak i slogan, zwraca uwagę na prze­kaz war­to­ści oraz problematykę, jaką podej­mują pokazywane na festiwalu filmy. Jury co roku ocenia filmy w Konkursie Międzynarodowym, i Konkursie „Dokumenty Rosji”. Od 5. edycji festiwalu jeden z osobnych konkursów poświęcony jest filmowym debiutom.

 

Tegoroczny program festiwalowy zostanie poszerzony o cykl POLISH­SHORTS, w którego skład wchodzą następujące filmy:

  • „Sześć tygodni”, reż. Mar­cin Janos Kraw­czyk
  • „Matka”, reż. Jakub Piątek
  • „Tam, gdzie słońce się nie spieszy”, reż. Matej Bobrik
  • „Ptaki nie­loty”, reż. Michał Dawidowicz
  • „Moja nowa droga”, reż. Bar­bara Białowąs
  • „Echo”, reż. Magnus von Horn
  • „Luk­sus”, reż. Jarek Sztan­dera.

Więcej informacji o 20. Festiwalu „Message to Man”: m2m.iffc.ru.

 

Informacja prasowa

14.06.2010