Polskie produkcje wsparte przez Eurimages

Dwie polskie koprodukcje otrzymały dotacje Eurimages, funduszu wspierającego produkcję, dystrybucję i promocję europejskich filmów na arenie międzynarodowej, działającego przy Radzie Europy. Oba tytuły są współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Filmy, które otrzymały dofinansowanie:

  • „Po śmierci” („The Here After”), reż. Magnus von Horn, producenci: Lava Films Sp. z o.o. / Opus Film (Polska), Zentropa International Sweden (Szwecja), Cinema Defacto (Francja). Kwota: 220 000 euro
  • „Jeszcze dzień życia” („Another Day of Life”), reż. Raul de la Fuente, Damian Nenow, producenci: Platige Films (Polska), Kanaki Films (Hiszpania), Walking The Dog (Belgia), Wueste Film GMBH / Animationsfabrik (Niemcy). Kwota: 500 000 euro.

Rada Funduszu Eurimages podjęła w miniony weekend decyzję o dofinansowaniu 20 europejskich koprodukcji: 14 filmów fabularnych, 3 filmów animowanych oraz 3 filmów dokumentalnych. Ogólna kwota wsparcia dla produkcji filmów wyniosła 6 100 000 euro.

 

W czerwcu tego roku dofinansowanie z europejskiego funduszu Eurimages uzyskała polsko-duńska koprodukcja „Słowo” w reżyserii Anny Kazejak. Ten film również jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Więcej informacji: www.coe.int/t/dg4/eurimages.

 

Marta Sikorska

21.10.2013