Polsko-Litewskie Spotkanie Koprodukcyjne

Podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni odbyło się Polsko-Litewskie Spotkanie Koprodukcyjne podsumowujące wspólne działania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Litewskiego Centrum Filmowego na rzecz zainicjowania polsko-litewskich koprodukcji.

Rejs 12 producentów

Uczestnicy Polsko-Litewskiego Spotkania Koprodukcyjnego poznali się podczas rejsu po Morzu Bałtyckim na pokładzie Brabandera. 12 polskich i litewskich producentów oraz prowadzący Matthieu Darras (Torino Film Lab) wypłynęli z Kłajpedy i przypłynęli do Gdyni w dniu otwarcia 40. Festiwalu Filmowego. Podczas dwudniowego rejsu polscy i litewscy producenci prezentowali i dyskutowali o projektach filmowych oraz szukali potencjalnych koproducentów.

– Ambicją tej inicjatywy było zachęcenie litewskich i polskich producentów do współpracy i kreatywności. Chcieliśmy to zrobić w niestandardowy sposób – poprzez ‘bardziej alternatywną’ platformę spotkania profesjonalistów.  Jej celem była wymiana pomysłów i przedyskutowanie projektów. Kiedy umieszczasz ludzi w ograniczonej przestrzeni, dając im wspólny cel, do którego dążą mimo ciężkich warunków, oni po prostu muszą współpracować, pomagać sobie nawzajem i pracować jak jeden zespół. Umieszczenie ludzi na łodzi było spowodowane po pierwsze wyzwaniem, a po drugie symbolem – Morze Bałtyckie łączy nasze kraje – tłumaczyła Liana Ruokytė-Jonsson z Litewskiego Centrum Filmowego.

Różnorodne projekty filmowe

Przedstawiane projekty obejmowały wszystkie rodzaje filmowe, od fabularnych filmów młodych twórców, poprzez filmy dokumentalne o bogatej historii „obojga narodów”, po animacje autorskie i animowane seriale TV.

– Nie brałem udziału w procesie selekcji, uważam jednak, że poprzez różnorodność producentów oraz ich projektów można było zobaczyć wiarygodne odbicie tego, co obecnie dzieje się w Polsce i na Litwie. Na Litwie wielu utalentowanych ludzi ma dostęp do kreatywnych możliwości, co skutkuje rezultatami na arenie międzynarodowej. Zatem jest to bardzo atrakcyjny kraj do koprodukcji. Z kolei w Polsce przez ostatnie kilka lat nastąpiła wielka zmiana. Ten kraj nie był wcześniej tak otwarty na współpracę z innymi. Teraz jest tam wielu kreatywnych, dobrze wyedukowanych ludzi, z którymi można nawiązać wspaniałe partnerstwo. Patrzenie poza kraj stało się naturalnym, kolejnym krokiem – podsumował prowadzący Matthieu Darras.  Wykładowca Torino Film Lab przedstawił następnie uczestników rejsu oraz rozwijane przez nich projekty. Ze strony polskiej w projekcie udział wzięli: Marta Lewandowska, Kuba Kosma, Dorota Roszkowska, Izabela Igel, Joanna Wendorff—Østergaard oraz Justyna Rucińska. Litewskimi uczestnikami byli: Kęstutis Drazdauskas, Zivile Gallego, Dagne Vildziunaite, Marija Razgutė, Monika Sakalauskaitė oraz Teresa Rozanowska.

Polski Rok 2015

Polsko-Litewskie Spotkanie Koprodukcyjne było częścią zainicjowanego przez Litewskie Centrum Filmowe cyklu wydarzeń w ramach Polskiego Roku 2015. Dyrektor Litewskiego Centrum Filmowego, Rolandas Kvietkauskas dziękował organizatorom festiwali w Krakowie, Wrocławiu i Gdyni za uwidocznienie litewskiego przemysłu filmowego podczas tegorocznych edycji i pomoc w budowaniu więzi pomiędzy litewskimi i polskimi producentami i filmowcami: – Czekamy na długoterminowe rezultaty podjętych przez nas działań – mówił.

Litewski system zachęt podatkowych

Dyrektor Litewskiego Centrum Filmowego przedstawił zainaugurowany podczas Berlinale 2014 litewski system zachęt podatkowych dla producentów i inwestorów prywatnych.

– Generalną ideą zachęty podatkowej na Litwie jest to, że możecie zaoszczędzić do 20% swojego litewskiego budżetu zdjęciowego. Nabór projektów ubiegających się o uprawniające do ulgi certyfikaty prowadzi Litewskie Centrum Filmowe. Zgłoszenie powinno zawierać scenariusz oraz wstępny harmonogram zdjęć – rozpoczął prezentację Rolandas Kvietkauskas.

Do Litewskiego Centrum Filmowego można zgłaszać projekty fabuł, dokumentów, serii animowanych lub filmów telewizyjnych. Mogą być to filmy litewskie, międzynarodowe koprodukcje lub filmy zlecone produkowane na podstawie umowy o usługę. Producent powinien pochodzić z Litwy lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej jednak najłatwiej jest podpisać umowę z litewskim producentem, ponieważ zwrot może dostać jedynie firma płacąca podatki na Litwie. W przypadku, gdy z systemu chce skorzystać np. polski producent w łańcuchu występują cztery ogniwa – producent polski, producent litewski, litewski inwestor oraz Litewskie Centrum Filmowe. Przynajmniej 80% pieniędzy w zakładanym litewskim budżecie zdjęciowym powinno być wydane na Litwie. Pozostałe 20% gdziekolwiek na świecie. Wydatki na Litwie powinny wynosić minimum 43 443 euro. Nie ma natomiast kwoty maksymalnej. Scenariusz musi przejść tzw. ‘test kulturowy’, czyli być związany z litewską lub europejską kulturą, historią, religią, społeczeństwem lub mitologią i odzwierciedlać jej wartości. Wniosek musi być zgodny z produkcyjnymi kryteriami  (nie może dotyczyć filmu reklamowego, promocyjnego, serialu telewizyjnego, programów rozrywkowych czy teledysku; przynajmniej 3 dni zdjęciowe muszą odbyć się na Litwie – nie dotyczy animacji, która posiada osobne kryteria; przynajmniej 51% członków ekipy zatrudnionej przez litewskiego producenta musi być obywatelami Litwy lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Od dnia wpłynięcia aplikacji Litewskie Centrum Filmowe ma 30 dni na podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu kwalifikującego. Certyfikat kwalifikujący jest ważny przez 6 miesięcy. Należy w tym czasie rozpocząć zdjęcia. W przypadku opóźnień można ubiegać się o niego ponownie. W ciągu trzech miesięcy od ukończenia produkcji, wnioskodawca musi złożyć raport niezależnego audytora, raport produkcyjny oraz umowę z litewskim inwestorem. Następnie Litewskie Centrum Filmowe ma 20 dni na podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu inwestycyjnego. Rolandas Kvietkauskas wyjaśnił również benefity inwestora oraz przedstawił statystyki podsumowujące kilkanaście miesięcy działania systemu.

Polsko-Litewskie Spotkanie Koprodukcyjne zostało zorganizowane przez Litewskie Centrum Filmowe, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polską Komisję Filmową oraz Festiwal Filmowy w Gdyni.

29.09.2015