Polsko-niemiecki projekt FilMost

FilMost Filmtour to projekt kina mobilnego Kulturalnego Kolektywu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszania Ahoj Nachbarn.

30 maja 2010 roku organizatorzy zakończyli zbieranie krótkich metraży dotyczących życia codziennego młodych ludzi z Polski i Niemiec. Zgłoszonych zostało kilkadziesiąt filmów, z których najciekawsze zostaną pokazane w dniach 5-12 lipca w półtoragodzinnych blokach filmowych: w Lipsku, Dreźnie, Poznaniu i Gdańsku. W programie pokazów znajdą się animacje, dokumenty i fabuły. Limitem naboru filmów był czas trwania 30 minut, ich tematyka oraz angielskie napisy.

 

Hasłem przewodnim tegorocznej polsko-niemieckiej podróży kinematograficznej jest życie codzienne młodych ludzi. Na potrzeby FilMost Filmtour sami organizatorzy z Kulturalnego Kolektywu zrealizowali film, nad którym od początku do końca czuwali: Kuba Holik (Czechy), Olivier Gaspard (Francja), Filip Rezner (Polska).

 

Pomysł na FilMost Filmtour narodził się w zeszłym roku, kiedy to stowarzyszenie Ahoj Nachbarn postanowiło zorganizować cykl pokazów filmów krótkometrażowych podejmujących temat spotkań kultury Polski i Niemiec. Wtedy projekt nosił nazwę Polska-Deutschland Filmtour. Podróży poprzez kilka polskich i niemieckich miast przyświecała idea promowania dokonań młodych twórców filmowych. Wieczory filmowe odbyły się w dniach 03 – 14 października 2009 w miastach Lublin, Warszawa, Łódź, Kraków, Częstochowa, Wrocław, Berlin i Frankfurt nad Odrą.

 

Inicjatywę FilMost wspierają: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (MitOst) oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Więcej informacji o projekcje: www.ahojnachbarn.eu.

24.06.2010