Polsko-Wietnamskie porozumienie filmowe

W Gdyni podpisano Polsko-Wietnamskie porozumienie filmowe.

Dyrektor Wietnamskiego Urzędu Kinematografii Pani Ngô Phương Lan oraz Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Pan Jacek Bromski podpisali porozumienie o współpracy między Stowarzyszeniem Filmowców Polskich a Wietnamskim Urzędem Kinematografii Ministerstwa Kultury i Turystyki. Podpisy pod dokumentem zostały złożone 19 września 2017 roku podczas trwającego w Gdyni 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

„Bardzo się cieszymy z tej współpracy. Dzięki podpisanemu porozumieniu nasza kinematografia będzie obecna w ponad stumilionowym Wietnamie. Porozumienie to także klucz do wielkiego azjatyckiego rynku” powiedział Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Podpisane porozumienie ma na celu popularyzację różnorodności kultury, zachowywanie dziedzictwa kinematograficznego, wymianę doświadczeń zawodowych dotyczących kształcenia kadr, techniki produkcji i dystrybucji, a także współpracę przy produkcji wspólnych filmów.

Ważnym elementem porozumienia jest wzajemne dbanie o należytą ochronę praw autorskich wobec dzieł audiowizualnych.

Porozumienie między Wietnamskim Urzędem Kinematografii a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich zostało podpisane na dwa lata, z opcją automatycznej prolongaty.

Źródło informacji: www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25951,1,1,Polsko-Wietnamskie-porozumienie-filmowe.html

20.09.2017