Ponowny nabór wniosków w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego

„Ponownie ogłaszamy konkurs związany z produkcją filmu fabularnego lub dokumentalnego w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego, na zgłoszenia czekamy do 9 września” – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – „Szczególnie liczymy na propozycje filmów dokumentalnych, wszak w Białymstoku jest wielu znanych dokumentalistów”.

Ponowny nabór wniosków do 9 września

Do piątku (9 września) można zgłaszać wnioski do ponownie ogłoszonego konkursu, zorganizowanego w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego. Poprzednio na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń. Żaden z wniosków nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym konkurs nie został rozstrzygnięty.

Konkurs na produkcję filmową

Ogłoszony konkurs dotyczy produkcji filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego lub serialu telewizyjnego, przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie. Film musi być związany z Białymstokiem poprzez tematykę, twórców lub miejsce realizacji. Powinien również przyczyniać się do kulturalnej, turystycznej lub gospodarczej promocji miasta, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku.

Twórcy mogą się starać o 200 tys. zł. Organizator konkursu zastrzega, że możliwe jest wyłonienie jednego lub kilku laureatów. Każdy z nich może otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej połowy kosztów realizacji produkcji.

Zasady konkursu

Ponownie ogłoszony konkurs odbędzie się na takich samych zasadach. W konkursie może wziąć udział każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, a także posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał umożliwiający realizację projektu. Wnioski można składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Filmowy”.

Pięcioosobowe jury oceni zgłoszone do konkursu produkcje pod kątem m.in. znaczenia dla promocji Białegostoku, walorów artystycznych, poznawczych i etycznych. Komisja wyłoni najlepsze prace i wraz z proponowaną kwotą dofinansowania zarekomenduje je prezydentowi Białegostoku. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.bialystok.pl.

Źródło informacji: www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/fundusz-filmowy-w-bialymstoku-2.html

02.08.2016