Powiększenie – nowy konkurs MFF T-Mobile Nowe Horyzonty

Współfinansowany przez PISF Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty poszerza program o nową sekcję konkursową Powiększenie, która jest skierowana do wrocławskiego środowiska filmowego i artystów sztuk wizualnych.

Promocja twórców audiowizualnych z Wrocławia i okolic

Celem nowej sekcji konkursowej festiwalu jest promocja twórców audiowizualnych z Wrocławia i Dolnego Śląska, jak również ich integracja z polską i zagraniczną branżą filmową. Ideą organizatorów festiwalu jest stworzenie młodym i niezależnym artystom możliwości zaprezentowania swoich filmów festiwalowej publiczności i mediom oraz nawiązania kontaktów branżowych.

Zgłoszenia do 15 marca

 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich gatunków filmowych, niezależnie od metrażu, oraz dla prac wideo i wideoklipów. Organizatorzy Powiększenia świadomie nie stawiają granic gatunkowych ani metrażowych, aby włączyć do konkursu jak największą liczbę twórców, również tych działających na pograniczu filmu i sztuk wizualnych.

Zgłaszać można filmy nakręcone przez twórców mieszkających lub studiujących na terenie województwa dolnośląskiego, wyprodukowane przez instytucję lub firmę z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego, a także takie, których tematyka w bezpośredni sposób odnosi się do Wrocławia i Dolnego Śląska.

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:

  • za najlepszy film w wysokości 10 tysięcy złotych,
  • za najlepszy wideoklip w wysokości 5 tysięcy złotych,
  • oraz nagrodę specjalną dla uczestnika konkursu poniżej 40. roku życia (mieszkającego lub studiującego na Dolnym Śląsku) – roczne stypendium w wysokości 12000 zł.

Fundatorem nagród jest Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016.

Organizatorzy festiwalu zapraszają również  do współpracy galerie, muzea oraz szkoły artystyczne z regionu, by jak najlepiej wypromować szeroko pojętą twórczość filmową z Dolnego Śląska. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 marca 2014 roku na stronie festiwalu: www.nowehoryzonty.pl.
Kontakt dla filmowców: Ewa Szabłowska, ewa@snh.org.pl.

 

Informacja prasowa

09.01.2014