Powstała Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych

Powstał Związek Zawodowy Polskich Reżyserów Dokumentalnych – Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych.

Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych jest podmiotem uprawnionym do reprezentowania środowiska polskich reżyserów filmów dokumentalnych. Jej celem są działania zmierzające do wspierania ambitnych projektów dokumentalnych, pomaganie twórcom w sprawach produkcyjnych i prawnych, ochrona praw. 

Gildia chce reprezentować wszystkich, którzy wpisują się w tradycje polskiego dokumentu – filmu realizowanego zgodnie z zasadami sztuki filmowej, o znaczących walorach artystycznych, poznawczych oraz o potencjale festiwalowym.

W zarządzie Gildii znaleźli się: Lidia Duda, Paweł Łoziński oraz Tomasz Wolski.

Oficjalna strona Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych na FB: www.facebook.com/Gildia-Polskich-Re%C5%BCyser%C3%B3w-Dokumentalnych.

29.05.2017