Pracownia Filmoteki Szkolnej

PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzył kolejne Pracownie Filmoteki Szkolnej w Kielcach, Woli Rzędzińskiej oraz Krasnymstawie. W każdej z tych miejscowości otwarciu Pracowni towarzyszyła konferencja prasowa, debata Skrytykuj.pl oraz warsztaty dziennikarskie. 19 marca Pracownia Filmoteki Szkolnej zaczęła działać w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie (woj.lubelskie).

Pierwsza Pracownia Filmoteki Szkolnej w województwie lubelskim

19 marca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie uruchomiono pierwszą w województwie lubelskim Pracownię Filmoteki Szkolnej. W uroczystym otwarciu udział wzięli: pełnomocnik Dyrektora PISF do spraw Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Anna Sienkiewicz-Rogowska, Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Magdziarz, Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego Henryk Czerniej, Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Wicedyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Lublinie Edyta Fidecka, Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Marek Nowosadzki, Przewodniczący Rady Miasta Krasnegostawu Edward Kawęcki, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Aleksandra Stachula, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie Anna Cichosz, prof. Sławomir Bobowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także aktor Zbigniew Waleryś. W spotkaniu również wzięli udział nauczyciele i młodzież ze szkół w regionie oraz dziennikarze lokalnych mediów.

Szkoły potrzebują od nas wsparcia

– Dziękuję pani Ewie Magdziarz, że od tylu lat zajmuje się edukacją filmową. Dzięki niej tutaj jesteśmy i otwieramy Pracownię. Bardzo dziękuję dyrekcji szkoły – mówiła Anna Sienkiewicz-Rogowska witając przybyłych na konferencję prasową w Krasnymstawie. – Szybko zorientowaliśmy się, że szkoły potrzebują od nas wsparcia, a my dla odmiany dzięki wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Warszawskiej Szkoły Filmowej byliśmy w stanie uruchomić kursy dla nauczycieli: filmowe i metodyczne, które pomogły im odważyć się prowadzić lekcje filmowe.

 

– Ważne było też to, że Fundacja Generator opracowała scenariusze lekcji na godziny wychowawcze i są one nadal dostępne (…). Gwarantuję państwu, że o wielu trudnych sprawach z młodzieżą będzie się państwu dużo lepiej rozmawiało po tym, jak obejrzycie mądry film – podkreślała pełnomocnik Dyrektora PISF do spraw Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji.

Udostępnienie filmów online

– Pracownie Filmoteki Szkolnej będą stanowiły miejsca wzorcowe, w których nie tylko będą się spotykać uczniowie tego liceum, ale będzie to również miejsce spotkań nauczycieli z regionu (…). To tutaj lider Filmoteki Szkolnej ma pomagać innym nauczycielom, organizować konferencje. Tutaj będzie następowała wymiana doświadczeń, tu będą odbywały się seanse filmowe. Ten nowy etap działalności Filmoteki Szkolnej to także moment w którym poprzez platformę www.filmotekaszkolna.pl udostępniamy filmy online dla wszystkich nauczycieli, dla wszystkich szkół. To w tej chwili ponad 120 tytułów polskich z całego dorobku polskiej kinematografii. Poprzez stronę Filmoteki Szkolnej wraca klasyka polskiego kina w nowej, cyfrowo odnowionej wersji – mówiła Anna Sienkiewicz-Rogowska.

Trwa nabór recenzji na Skrytykuj.pl

Pełnomocnik Dyrektora PISF opowiedziała także o nowych konkursach towarzyszących kampanii Skrytykuj.pl. – Namawiamy was do pisania recenzji i nagrywania wideo recenzji. Warto zamieszczać je na stronie Skrytykuj.pl – autorzy tych tekstów wezmą udział w konkursie, gdzie nagrodą jest udział w pracach jury młodzieżowego podczas festiwalu Off Plus Camera w Krakowie i 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Mówcie o filmie szczerze i trochę więcej, niż że był „fajny” albo „niefajny”, a przygoda przed wami – zachęcała.

Minęły już czasy, gdy  do nauki wystarczała tylko tablica i kreda

– To pierwsza pracownia w województwie lubelskim, która będzie promieniowała na wszystkie nasze szkoły w powiecie, na szkoły ponadgimnazjalne i również gimnazjalne. Mamy tutaj znakomitego lidera. Myślę, że już wkrótce nauczyciele z innych szkół zgłoszą się tutaj i nasza młodzież będzie mogła z Pracowni korzystać. Minęły już czasy, gdy do nauki wystarczała tylko tablica i kreda. Dzisiaj świat się rozwija w zawrotnym tempie. Oświata i edukacja nie mogą zostawać w tyle (…). Chciałbym podziękować Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej za to dzisiejsze otwarcie i wyposażenie Pracowni – mówił Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego Henryk Czerniej wyrażając przekonanie, iż uczestnictwo w edukacji filmowej może być dla młodych ludzi inspiracją do wybierania w przyszłości artystycznej kariery.

 

PISF wspiera edukację filmową

– Pamiętamy ze szkoły, że to nauczyciele którzy potrafili zainteresować przedmiotem, potrafili wzbudzić pasję są najbardziej pamiętani. Z wielką atencją i sentymentem wspominamy lata szkolne (…). Nasze szkoły mają wspaniałych pedagogów (…). Chciałbym podziękować pani dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za współpracę i otrzymywane wsparcie. Na koniec pragnę podkreślić, że nasz samorząd w roku 2012 dostrzegł i docenił pracę Ewy Magdziarz i przyznał jej najwyższe odznaczenie honorowe jakie mamy w mieście – mówił Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec. Warto podkreślić, że pani Ewa Magdziarz jest laureatką Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w 2011 roku odebrała nagrodę w kategorii „Edukacja młodego widza” dla Młodzieżowego DKF „Iluzjon” w II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie.

Realizowanie swoich pasji i zdobywanie wiedzy o świecie

– Wiem, jak bardzo ważna jest edukacja młodego człowieka, ponieważ nie jest to tylko zdobywanie  wiedzy i umiejętności, ale również poznawanie tych zagadnień, które są związane z umiejętnością odnalezienia się we współczesnym świecie. To również świat informacji, świat mediów. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, którzy dodatkowo jeszcze posiadają odpowiednie wykształcenie droga młodzieży będziecie mogli realizować swoje pasje, ale będziecie mogli również nauczyć się odbioru rzeczywistości, również dzięki temu, że ktoś opowie nam swoją historię i pokaże jak rozumie świat dzięki sztuce filmowej – mówiła Wicedyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Lublinie Edyta Fidecka.

14 lat działalności DKF „Iluzjon”

– Myślę, że dzisiejsze wydarzenie to taki symbol rozwoju szkoły (…). W roku 2000 powstał w naszym liceum Dyskusyjny Klub Filmowy (…). Dla pani Ewy Magdziarz najważniejsza jest praca, która nie kończy się tylko w momencie pobytu w szkole. Można śmiało powiedzieć, że stanowimy centrum edukacji filmowej, stąd obecność tutaj prawdziwych pasjonatów kina. W naszej szkole z powodzeniem program z zakresu edukacji filmowej realizuje klasa humanistyczno-filmowa. Nowa podstawa programowa stwarza taką możliwość – mówiła dyrektor szkoły, dziękując wicestaroście, burmistrzowi i samorządowi miasta za pomoc finansową, jaką otrzymuje szkoła.

Ewa Magdziarz o współpracy z PISF i Filmoteką Szkolną

– Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Filmoteka Szkolna od wielu lat wspiera moje działania, za co serdecznie dziękuję – mówiła na konferencji opiekująca się Pracownią liderka Ewa Magdziarz. – Rok 2006. Konferencja w Katowicach poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu, na której dyrektor PISF zachęcała uczestników do składania wniosków do Instytutu. Informowała nas wtedy po raz pierwszy o programach operacyjnych realizowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Kolejny ważny dla nas rok związany z PISF i Filmoteką to rok 2009. Pamiętam jak dziś, kiedy w sekretariacie zobaczyłam pakiet Filmoteki Szkolnej (…). W tym samym roku spotkaliśmy się po raz pierwszy w Krasnymstawie właśnie w tej pracowni, którą już wtedy mieliśmy dobrze wyposażoną dzięki wsparciu Instytutu.

Nasze marzenia się spełniają

– Kolejny rok to 2011 i Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, rzeczywiście niezwykłe wydarzenie. Ogromne wyróżnienie i bardzo wzruszająca dla mnie chwila, tym bardziej, że nagrodę otrzymywałam z rąk wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy oraz Grażyny Szapołowskiej. I rok 2012, kiedy zaproponowano nam – nauczycielom uczestniczącym w różnego rodzaju szkoleniach – zostanie lokalnymi liderami, przedstawicielami Filmoteki Szkolnej. Oczywiście od razu się zgłosiłam. Natomiast w 2013 otrzymaliśmy informację, że w szkołach, gdzie działają liderzy będą tworzone Pracownie Filmoteki Szkolnej (…). Więc te nasze marzenia się spełniają – mówiła Ewa Magdziarz, zapraszając jednocześnie na odbywający się 5 kwietnia pokaz efektów pracy letniego projektu filmowego „Kręćmy film” i premierę filmu „To czego nie widać” w Krasnostawskim Domu Kultury. Natomiast 11 kwietnia rozpocznie się w Krasnymstawie 11. Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”.

Debata i warsztaty dziennikarskie

Po spotkaniu liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Magdziarz opowiedziała o realizowanych w krasnostawskim liceum zajęciach z edukacji filmowej. W programie wydarzenia znalazł się także wykład profesora Sławomira Bobowskiego (Uniwersytet Wrocławski) dla nauczycieli pod tytułem „X muza, a edukacja i wychowanie w szkołach ponadpodstawowych”.  W czasie trwania konferencji prasowej grupa uczniów z Krasnegostawu i okolicznych szkół oglądała w Pracowni Filmoteki Szkolnej film „Twist & Blood” Kuby Czekaja. Po projekcji, w ramach kampanii Skrytykuj! odbyła się debata, którą poprowadzili młodzi krytycy filmowi: Anna Bielak i Błażej Hrapkowicz. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, połączone z realizacją filmowego felietonu, poprowadziła ekipa realizatorska pod kierunkiem Katarzyny Szczuki-Niezabitowskiej.
 
Więcej informacji: www.filmotekaszkolna.pl.

 

Marta Sikorska

27.03.2014