Pracownia Filmoteki Szkolnej

11 marca miało miejsce otwarcie kolejnej Pracowni Filmoteki Szkolnej – tym razem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. Konferencji prasowej towarzyszyły warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Film powinien mieć swoje miejsce w szkole

– Jesteśmy pewni, że film powinien mieć swoje miejsce w szkole, a szkoła, która dzisiaj nas gości i w której otwieramy Pracownię, jest tego najlepszym dowodem – rozpoczęła konferencję prasową Anna Sienkiewicz-Rogowska, pełnomocnik Dyrektora PISF ds. Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji.

 

Pracownie Filmoteki Szkolnej to nowa inicjatywa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach której sala klasowa jest dostosowywana do projekcji filmów. Do końca czerwca PISF otworzy podobne Pracownie w każdym województwie.

 

– To nie jest pomysł Instytutu. To jest tak naprawdę wielka zasługa szkoły, pani Aleksandry Kędry, która prowadzi zajęcia filmowe od wielu lat. W takich właśnie szkołach w Polsce powstają Pracownie. Tam, gdzie za tą całą sprawą stoi człowiek oddany pasji. Taki, który potrafi zarażać nią innych pedagogów, ale przede wszystkim młodzież, która za nim idzie, bo wiem, że ta szkoła w czasie Dni Kina pęka w szwach – stwierdziła Anna Sienkiewicz-Rogowska odnosząc się do wydarzenia, które zostało zainicjowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego i które w tym roku odbyło się po raz dziesiąty. Dni Kina to dzisiaj ważne wydarzenie na kulturalnej mapie Radomska.

Pracownia miejscem wymiany doświadczeń

Dyrektor I LO w Radomsku Renata Kosela zapowiedziała, jakie plany wiąże z otwarciem Pracowni Filmoteki Szkolnej: – Mamy zamiar w przyszłym roku szkolnym otworzyć klasę o profilu humanistyczno-filmowym, gdzie będzie realizowany program edukacji filmowej.


Urszula Rorat – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Radomsku zwróciła uwagę na to, że Pracownia może służyć również pozostałym szkołom w mieście: – W innych szkołach mamy działające DKF-y. Mam nadzieje, że również ich uczniowie będą mogli z tej Pracowni korzystać. Inicjatywa jest faktycznie wspaniała, ale zanim uda nam się pozyskać następną Pracownię, to wykorzystajmy to, co mamy jak najlepiej.


Anna Sienkiewicz-Rogowska dodała, że Pracownia może być również miejscem wymiany doświadczeń, w którym będzie można zapoznać się z dobrymi praktykami czy spotkać na warsztatach metodycznych. Odniosła się do tego Aleksandra Kędra – lokalna liderka Filmoteki Szkolnej: – W najbliższym czasie będę chciała zaprosić chętnych nauczycieli na szkolenie warsztatowe poświęcone korzystaniu z platformy Filmoteki Szkolnej, żeby to, o czym tutaj mówimy, stało się rzeczywistością.

Łatwy i szeroki dostęp do Filmoteki Szkolnej

Otwarciu Pracowni towarzyszy poszerzenie filmowego repertuaru Filmoteki Szkolnej, dostępnego bezpłatnie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Polsce. Łódzki Wicekurator Oświaty Konrad Czyżyński zauważył: – Projekt Filmoteki Szkolnej ma bardzo szeroką płaszczyznę działania. Można dzięki niemu prowadzić zajęcia zarówno w formie lekcyjnej, jak i pozalekcyjnej. Jest on dostępny dla wszystkich nauczycieli różnych przedmiotów.


Anna Sienkiewicz-Rogowska zachęcała do korzystania z narzędzi Filmoteki Szkolnej, które zapewniają nauczycielom komfort pracy: – Dla Państwa ważne jest to, że te filmy można oglądać nie tylko w Pracowni czy szkole. Dzięki technicznym rozwiązaniom, które zastosowaliśmy, możecie Państwo zadać oglądnięcie filmu młodzieży do domu, tworząc grupę zamkniętą, która uzyska dostęp do filmów poprzez odpowiednie kody.

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Uroczystemu otwarciu Pracowni Filmoteki Szkolnej w Radomsku towarzyszył program warsztatów dla nauczycieli, na które złożyły się: wykład profesora Sławomira Bobowskiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzona przez trenera PISF Annę Równy prezentacja metod i narzędzi do pracy z filmem na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz prezentacja na temat dobrych praktyk edukacji filmowej, które zademonstrowała Aleksandra Kędra.

 

Z kolei uczniowie mieli okazję podyskutować o kinie z Anną Bielak i Błażejem Hrapkowiczem, którzy w ramach kampanii „Skrytykuj!” prowadzili debatę filmową po projekcji filmu „Chomik” Bartłomieja Ignaciuka.

 

Grupa uczniów wzięła udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez Katarzynę Szczukę-Niezabitowską, Rafała Barana i Marcina Kawkę z Fundacji Dobrego Odbioru. W ciągu czterech godzin uczniowie I LO w Radomsku samodzielnie stworzyli felieton telewizyjny dotyczący ich własnej szkoły.

 

Więcej na www.filmotekaszkolna.pl.

 

Kalina Cybulska

11.03.2014