Prawie pół tysiąca stypendiów dla twórców filmowych

469 stypendiów na łączną kwotę 1 125 600 zł zostało przyznanych twórcom filmowym przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego w efekcie trzech posiedzeń Komisji Stypendialnej. W związku z wyczerpaniem się środków finansowych, tymczasowo wstrzymany został dalszy nabór wniosków w ramach Programu wsparcia zawodów filmowych.

Komisja Stypendialna obradowała w składzie: Łukasz Ronduda (rekomendowany przez Gildię Reżyserów Polskich), Robert Kaczmarek (reprezentujący Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej), Ilona Łepkowska (reprezentująca Polską Akademią Filmową), Michał Szcześniak (reprezentujący Stowarzyszenie Filmowców Polskich) oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (reprezentująca Polski Instytut Sztuki Filmowej). W posiedzeniach, które odbyły się 17 i 24 kwietnia oraz 6 maja, uczestniczył też Dyrektor PISF Radosław Śmigulski.

Łącznie PISF przyznał 469 stypendiów na 761 złożonych zgłoszeń.

Program wsparcia zawodów filmowych

Program wsparcia zawodów filmowych został ustanowiony 7 kwietnia br. przez Dyrektora PISF, we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Polską Akademią Filmową, Gildią Reżyserów Polskich i Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej. W ramach programu o stypendia mogą starać się twórcy filmowi, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota stypendium wynosi 2400 zł brutto, a o wsparcie ubiegać się można raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie. Nabór wniosków tymczasowo został wstrzymany z powodu wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje i regulamin przyznawania stypendiów dostępne są tutaj.

14.05.2020