Premiera filmu "Ziemia bezdomnych"

26 października w Warszawie odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Ziemia bezdomnych” w reżyserii Marcina Janosa Krawczyka.

„Ziemia bezdomnych”

„Ziemia bezdomnych” to film poświęcony ludziom bezdomnym, którzy od 2007 roku budują jacht pełnomorski. Ich celem jest ukończenie budowy „Arki” i wypłynięcie w półtoraroczny rejs dookoła świata; jako rodzaj terapii do wyjścia z bezdomności.

Ideę zaszczepił w nich kamilianin Ojciec Bogusław, który zmarł w 2009 roku. Pomysł na budowę jachtu i opłynięcie nim świata stał się tym większym wyzwaniem dla jego podopiecznych. Misja trwa, bezdomni na czele z kapitanem Waldemarem Rzeźnickim realizują wspólne marzenie nie tylko po to, by przełamać stereotyp myślenia o osobach bezdomnych, ale przede wszystkim, by pomóc samym sobie. Bohaterowie to nonkonformiści nieprzystosowani do życia w społeczeństwie, pragnący jednak godnego bytu. To ludzie przegrani, którzy nie potrafią przyjąć reguł rzeczywistości bądź ci, których dramatyczne zdarzenia losu wyrzuciły za burtę codziennego życia w społeczeństwie. Teraz mają szansę na przygodę, lekcję, terapię, zerwanie z nałogiem, usamodzielnienie. Mogą odnaleźć motywację do walki o samego siebie. Wykluczeni z ram społeczeństwa, podejmują wyzwanie – budują swoją arkę, swój azyl.

Film, jest próbą odpowiedzenia na pytanie jaki jest sens naszego istnienia, potrzeb jednostki i jak wielką role w życiu mężczyzny odgrywa Ojciec czy też jego brak. Czy uda się dokończyć rozpoczęte dzieło, co daje siłę i motywację do kontynuowania wzniosłej idei? Czy któremuś z bohaterów uda się wyjść z bezdomności?

Reżyserem filmu i autorem scenariusza jest Marcin Janos Krawczyk. Producentem filmu jest Janos Film Production. Film był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Premiera z koncertem Marta Dyjaka

Premiera filmu „Ziemia bezdomnych” odbędzie się 26 października w Warszawie o godz. 18.30 w dzielnicy Ursus, w Pensjonacie św. Łazarza, ul. Traktorzystów 26. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Premierze będzie towarzyszyć koncert Marka Dyjaka, który jest autorem muzyki do filmu.

Przed pokazem filmu odbędzie się sprzedaż cegiełek na rzecz ukończenia budowy statku. 

Informacja prasowa 

23.10.2017