Prezentacja Polskiej Komisji Filmowej

18 czerwca 2013 w Kinie Kultura w Warszawie odbyła się prezentacja Polskiej Komisji Filmowej (Film Commission Poland), która jest inicjatywą m.in. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, przyszły Komisarz Polskiej Komisji Filmowej Tomasz Dąbrowski, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Maciej Strzembosz oraz przedstawiciele Regionalnych Funduszy Filmowych, Regionalnych Komisji Filmowych i samorządów.

Inicjatywa PISF

Polska Komisja Filmowa (Film Commission Poland) powstała w 2012 roku dzięki współpracy i porozumieniu instytucji kultury, przedstawicieli branży filmowej i samorządów lokalnych. Do końca 2012 roku za tworzenie systemu odpowiadała Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne, która od 2008 roku przy wsparciu PISF i Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych prowadzi program Regionalnej Inicjatywy Audiowizualnej (RIA). Obecnie Polska Komisja Filmowa znajduje się w strukturze Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jej partnerami są również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Od 1 lipca 2013 funkcję Komisarza Polskiej Komisji Filmowej będzie pełnił Tomasz Dąbrowski, były dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie.

Potrzebne wsparcie samorządów

Polska Komisja Filmowa jest współfinansowana przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Niezbędne jest jednak również zaangażowanie, wsparcie finansowe i merytoryczne samorządów.

 

– Jest bardzo wiele do zrobienia. Bez samorządów to przedsięwzięcie się nie uda. Stworzyliśmy podstawowe narzędzie. Żeby ruszyć dalej, musimy doprowadzić do sytuacji, w której samorządy zdeklarują się, czy chcą uczestniczyć w naszej inicjatywie. Regionalne Fundusze Filmowe są dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej skarbem, którego bardzo nie chcielibyśmy stracić. Wiele produkcji nie powstałoby bez Państwa wsparcia. Pogarszają się możliwości zdobycia dodatkowych źródeł finansowania dla filmów – mówiła podczas spotkania dyrektor Polskiego Insytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz.

Promocja polskiego potencjału filmowego

– Naszym głównym celem jest zwiększenie rozpoznawalności Polski jako lokacji filmowej i o wiele skuteczniejsze wykorzystanie polskiego sektora audiowizualnego. Powinniśmy coraz lepiej wykorzystywać potencjał, który posiadamy – mówił Tomasz Dąbrowski.

 

Zadaniem Polskiej Komisji Filmowej jest również koordynacja działań promocyjnych z regionami i standaryzacja oferty oraz mechanizmów promocyjnych, a także dążenie do wprowadzenie korzystnych zmian w prawie podatkowym. – Chcielibyśmy, żeby Polska Komisja Filmowa była komisją spinającą działania regionalne. Warunkiem sukcesu jest ścisła współpraca. Jeszcze nie wszystkie regiony zostały zaktywizowane. Warto zaangażować się w to również finansowo – mówił Tomasz Dąbrowski.

 

Komisja prowadzi stronę internetową filmcommissionpoland.pl, na której gromadzi informacje dotyczące polskich lokacji i usług filmowych dla zagranicznych producentów. Dzięki wsparciu PISF i SFP wydaje Production Guide Poland – przewodnik po rynku usług audiowizualnych w Polsce w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Dobre przykłady z zagranicy

Rafał Orlicki z Krakowskiej Komisji Filmowej, który brał udział w tworzeniu Polskiej Komisji Filmowej, przedstawił mechanizm działania regionalnej komisji filmowej. Opowiedział również o systemach zachęt finansowych, które są stosowane za granicą i o wymiernych korzyściach, które generują m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Czechach czy Wielkiej Brytanii. Maciej Strzembosz z Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi własnymi doświadczeniami i przekonywał, że rozwój Regionalnych Funduszy Filmowych może wpłynąć na rozwój poszczególnych regionów i podniesienie jakości polskich usług audiowizualnych.

 

Strona Polskiej Komisji Filmowej: filmcommissionpoland.pl.

 

Paulina Bez

18.06.2013