Europejskie warsztaty Production Value 2010: zgłoszenia do 1 listopada 2009

Production Value to siedmiodniowe warsztaty z zakresu produkcji filmowej, adresowane do profesjonalistów z branży filmowej. Odbędą się w Wiedniu, w dniach 9-16 stycznia 2010.

 

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwuosobowe zespoły robocze, w których pod okiem doświadczonych kierowników produkcji i reżyserów filmowych dowiedzą się jak udoskonalić swoje umiejętności planowania i finansowania projektów filmowych. Program warsztatów przewiduje pracę nad konkretnymi projektami (również przywiezionymi przez uczestników), będącymi w fazie rozwoju, z uwzględnieniem specyfiki pracy w poszczególnych krajach Europy.

 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 1 listopada 2009. Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.productionvalue.net, na której znajdują się tkże szczegółowe informacje na temat warsztatów.

 

Z nadesłanych zgłoszeń zsotanie wybranych sześciu młodszych asystentów reżysera (junior assistant director) i sześciu młodszych kierowników produkcji (junior line producer). Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest płynna znajomość języka angielskiego.

25.09.2009