Production Value - warsztaty producenckie

Piąte już warsztaty Production Value skoncentrują się na doskonaleniu umiejętności konstruowania budżetu (do 10 milionów euro) i selekcjonowania najpilniejszych i mniej pilnych zadań do wykonania. Ten 7-dniowy trening adresowany jest do profesjonalistów: producentów i kierowników produkcji z Europy. Inne jego plusy to możliwość omówienia projektów z najlepszymi, praktykującymi specjalistami branży i tworzenie sieci kontaktów z europejskimi producentami.

 

Warsztaty stawiają właśnie na kontakty, przekonując, jak ważna jest partnerska współpraca kierowników produkcji i drugich reżyserów z producentami i reżyserami. Pokazują to na przykładach konkretnych filmów w produkcji, analizując je od strony artystycznej i budżetowej.

 

Uczestnicy pracować będą z tutorami w dwuosobowych zespołach: kierownik produkcji i drugi reżyser. Wezmą udział zarówno w wykładach, jak i pracy nad wybranymi projektami filmowymi.

Spotkania Production Value odbędą się w dniach 8-15 stycznia 2011 w Sztokholmie.

 

Zgłoszenia do 10 listopada.

Uczestnicy z nowych krajów Unii Europejskiej mogą ubiegać się o pełne stypendium, pod warunkiem, że nie są już stypendystami kursów o tej samej tematyce.

 

Wszystkie szczegóły: www.productionvalue.net.
Kontakt: helene.hofer@focal.ch.

14.10.2010