Produkcja filmowa: możliwość przedłużenia promesy do 3 lat

Informujemy, że w zakładce „Informacje prawne” znajduje się zmienione rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Kluczową zmianą jest możliwość przedłużenia okresu trwania promesy do lat trzech.

Jednocześnie informujemy, że w treści Programów Operacyjnych na rok 2020 znajdują się obowiązujące do tej pory zapisy, o możliwości przedłużenia 6-miesięcznej promesy jedynie o kolejne 6 miesięcy. Rozporządzenie, jako akt powszechnie obowiązujący, będzie mieć nadrzędne zastosowanie w stosunku do treści Programów Operacyjnych. Oznacza to, że pomimo treści postanowień w PO, która mówi o łącznym 12-miesięcznym czasie obowiązywania promesy, zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia.

Przypominamy, że w przypadku konieczności przedłużenia okresu obowiązywania udzielonej promesy należy każdorazowo z wyprzedzeniem wystosować pismo do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

30.04.2020