Produkcja form audiowizualnych nowy kierunek studiów na UG

Na Uniwersytecie Gdańskim powstał nowy kierunek studiów Produkcja form audiowizualnych.

Produkcja form audiowizualnych

Produkcja form audiowizualnych to nowy kierunek studiów licencjackich o profilu praktycznym (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Uniwersytecie Gdańskim, którego celem jest przygotowanie absolwenta do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta. Absolwent będzie posiadał kompletny zasób umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej umożliwiających mu rozpoczęcie działalności producenta filmowego i audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej na dowolnym stanowisku. Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w branży filmowej (w pionie produkcyjnym – od developmentu po realizację i postprodukcję), w produkcji telewizyjnej, w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także firmach dystrybucyjnych i PR-owych.

Program

Program zbudowany jest z chronologicznie uporządkowanych (od 1 do 3 roku) modułów: Historia i estetyka mediów audiowizualnych, Współczesny rynek audiowizualny, Produkcja audiowizualna, Development, Pre-produkcja, Produkcja – okres zdjęciowy, Post-produkcja i technika zdjęciowa, Dystrybucja, Ekonomia w mediach, Zarządzanie w mediach, Prawo w mediach.

Budowa modułowa odzwierciedla porządek prac związanych z produkcją form audiowizualnych: od teorii i metodologii, wzbogaconej o niezbędną wiedzę historyczną dotyczącą kina, telewizji, nowych mediów, ewolucji przemysłu filmowego, przez wszystkie etapy prac koncepcyjnych i wstępnych, po kolejne stopnie produkcji – w aspekcie prawnym, menedżerskim, ekonomicznym, promocyjnym, technologicznym i organizacyjnym.

Większość zajęć kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzić będą praktycy z wieloletnim stażem. Orientacja w słabych i mocnych punktach innych kursów producenckich na polskich uczelniach umożliwi wybór najlepszych i najlepiej ocenianych przez studentów wykładowców z innych uczelni.

Zajęcia prowadzone będą m.in. w pomieszczeniach nowoczesnego studia telewizyjnego UG.

Kierunek Produkcja form audiowizualnych działa we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Należą do nich m.in. Gdyńska Szkoła Filmowa, Pomorska Fundacja Filmowa, firma producencka Maj Film.

Więcej informacji o rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/produkcja_form_audiowizualnych-stacjonarne-i_stopnia


17.06.2019