Prof. Kowalski wybrany do Komitetu Wykonawczego ACE

Dyrektor Filmoteki Narodowej, prof. Tadeusz Kowalski, został wybrany do Komitetu Wykonawczego europejskiej organizacji zrzeszającej archiwa filmowe – Association des Cinémathèques Européennes ACE. Wybory miały miejsce podczas corocznego Walnego Zgromadzenia organizacji w Bolonii.

 

Filmoteka Narodowa została członkiem ACE w marcu 2009 r. Celem tej organizacji jest podejmowanie działań na rzecz ochrony europejskiej kinematografii, oraz zabezpieczenia europejskich zbiorów filmowych. Komitet Wykonawczy wyznacza kierunki działania organizacji, ma możliwość wpływania poprzez lobbing na kierunki polityki Komisji Europejskiej w odniesieniu do archiwów filmowych.

 

Tadeusz Kowalski dziękując za wybór do Komitetu Wykonawczego zadeklarował gotowość do współpracy na rzecz definiowania i rozwiązywania problemów, które dotykają wspólnotę europejskich archiwów filmowych, szczególnie w kwestiach takich jak: prawa autorskie w odniesieniu do archiwów, w tym regulacje dotyczące dzieł „osieroconych”, techniczne standardy cyfryzacji oraz systemy zarządzania zbiorami, a także inicjatywy programowe wzbogacające obecność historycznej kultury filmowej w społeczeństwach europejskich.

 

Jak pokazuje kilkunastoletni dorobek, ACE będąc główną organizacją reprezentującą interesy archiwów filmowych w Europie, z powodzeniem prowadzi bardzo aktywną działalność.

 

Informacja prasowa

02.07.2010