Program dla producentów EAVE czeka na chętnych

Tylko do 13 lipca można aplikować do programu warsztatów EAVE. Skierowany jest on do producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, jak i seriali telewizyjnych. Warsztaty, na które nabór prowadzi PISF, odbędą się w Luksemburgu w dniach 5–12 marca 2021, we francuskim Orleanie w czerwcu 2021, a także w hiszpańskiej Katalonii w październiku 2021 roku.

Spośród zgłoszonych osób wyłonionych zostanie 5 producentów, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania swojego projektu podczas spotkania z przedstawicielem EAVE w dniach 27-29 lipca w trakcie wydarzenia branżowego MFF Nowe Horyzonty: Polish Days, które w tym roku odbędą się wersji online. Producent najlepszego projektu otrzyma stypendium Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, które umożliwi mu udział w warsztatach w 2021 roku. PISF pokryje koszty uczestnictwa w warsztatach oraz noclegi (7800 EUR), natomiast koszty transportu producent powinien pokryć we własnym zakresie. Partnerem wydarzenia, oprócz EAVE, jest także Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.

Jak to działa?

W warsztatach EAVE każdego roku bierze udział 50 producentów z większości krajów UE, a także spoza Unii. Podczas pierwszych dwóch spotkań uczestnicy pracują w grupach prowadzonych przez doświadczonych producentów oraz z kilkoma ekspertami w zakresie analizy scenariuszy, finansowania fazy preprodukcji i produkcji, prawnych aspektów koprodukcji, marketingu, pitchingu i innych. W czasie trzeciego warsztatu 60-70 decydentów (redaktorzy, krajowe i regionalne fundusze, agenci sprzedaży, itp.) dołącza do uczestników w celu omówienia projektów, firm i kariery uczestników.

Absolwenci EAVE następnie dołączają do unikalnej sieci aktywnych europejskich producentów, która stanowi jeden z filarów branży. Ponadto uczestnicy i członkowie EAVE korzystają ze współpracy z wiodącymi europejskimi festiwalami filmowymi i marketami, w których EAVE ułatwia im uczestnictwo.

Wymagania aplikacyjne

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz aplikacyjny w formacie PDF, zatytułowany w następujący sposób: NAZWISKO  WNIOSKODAWCY_ TYTUŁ PROJEKTU_KRAJ;
 • list motywacyjny (1 strona);
 • CV (1-2 strony);
 • krótki opis firmy produkcyjnej lub działalności zawodowej producenta;
 • listę produkcji firmy producenta: w fazie rozwoju, preprodukcji, produkcji i ukończonych;
 • synopsis (1 strona);
 • ukończony treatment lub scenariusz (jeśli nie ma jeszcze scenariusza, należy przesłać treatment. Jeśli jest tylko scenariusz w oryginalnym języku, to można wysłać treatment w języku angielskim. Angielska wersja scenariusza musi zostać udostępniona miesiąc po selekcji) / w przypadku zgłoszenia z projektem serialu telewizyjnego: ukończony treatment lub scenariusz dla pierwszego odcinka;
 • jeśli aplikujesz z projektem serialu telewizyjnego należy dołączyć także: ogólny zarys historii serialu (jeśli jest prezentowany w podziale na odcinki: maksymalnie 1 strona na odcinek);
 • szacowany budżet produkcji w EUR
 • plan finansowania w EUR
 • 1 zdjęcie (portret w formacie JPG lub PDF)

Wszystkie dokumenty w języku angielskim należy przesłać na adres: agnieszka.kazubek@pisf.pl

01.07.2020