Program konferencji „Medycyna w filmie i teatrze”

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych oraz Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają na konferencję naukową „Medycyna w filmie i teatrze”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad wydarzeniem objął Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Rozpoczęcie konferencji

Konferencja rozpocznie się w 17 listopada (czwartek) o godzinie 11:00. Po oficjalnym otwarciu i powitaniu gości odbędzie się pierwsza sesja plenarna, podczas której swoje prelekcje wygłoszą:

 • prof. dr hab. Marek Hendrykowski (UAM) – Sztuka filmowa jako diagnoza i terapia,
 • prof. dr hab. Dariusz Kosiński (IT/UJ) – Teatr medycyny codziennej – rekonesans,
 • prof. UAM dr hab. Wojciech Otto (UAM) – Wizerunki osób z chorobami psychicznymi w polskim filmie,
 • prof. dr hab. Ewa Wąchocka (UŚ) – Zaburzony umysł – choroba i poznanie.

Program konferencji

Sesje równoległe, czwartek, 17 listopada 2016 r.

Panel A (Aula A) – prowadzenie dr hab. Wojciech Baluch, dr Michał Oleszczyk.

 • 14:40-15:00 – prof. dr hab. Ireneusz Gielata (ATH) – Proste pieśni Orfeusza – choroba i sztuka w filmie „Młodość” Paolo Sorrentino,
 • 15:00-15:20 – prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska (UAM) – Najstarsze filmy dokumentalne o tematyce medycznej,
 • 15:20-15:40 – dr Małgorzata Kozubek (UWr) – Auroratone – lecznicze możliwości filmu,
 • 16:30-16:50 – dr Anna Osmólska-Mętrak (UW) – Normalnie nienormalni: choroba psychiczna we włoskim kinie,
 • 16:50-17:10 – dr Katarzyna Skórska (UW) – Problematyka eutanazji we współczesnym kinie włoskim,
 • 17:10-17:30 – dr hab. Jadwiga Hučková (UJ) – Niebezpieczne związki medycyny i polityki w filmie dokumentalnym z początku XXI wieku.

Panel B (Sala 8 CBI) – prowadzenie prof. Ewa Wąchocka, dr hab. Jacek Kopciński.

 • 14:40-15:00 – dr hab. Artur Duda (UMK) – Jak performują lekarz, pacjent i… bakterie Escherichia coli?,
 • 15:00-15:20 – dr Emilia Olechnowicz (IS PAN) – Theatrum Anatomicum: ciało jako widowisko,
 • 15:20-15:40 – dr hab. Katarzyna Szmigiero (UJK) – Choroba czy spektakl? Teatralna teoria zaburzeń konwersyjnych,
 • 16:30-16:50 – dr Ewa Dąbek-Derda (UŚ) – Widowisko ekstremalnej gry,
 • 16:50-17:10 – dr Paweł Stangret (UKSW) – Medycyna jako autentyk,
 • 17:10-17:30 – prof. UAM dr hab. Magdalena Koch, dr Gabriela Abrasowicz – Ciało kobiece jako współczesna scena społecznego spektaklu. Tematy medyczne w postjugosłowiańskim dramacie i teatrze kobiecego autorstwa.

Piątek, 18 listopada 2016 r., sesje równoległe

Panel A (Aula A) – prowadzenie prof. Ireneusz Gielata, dr hab. Piotr Skrzypczak

 • 9:40-10:00 – prof. dr hab. Hanna Serkowska (UW) – Demencja w światowym filmie fabularnym,
 • 10:00-10:20 – dr Natalia Królikiewicz (UAM) – Zjawisko szaleństwa w ekranizacji Karena Szachnazarowa Sala nr 6,
 • 10:20-10:40 – dr Roman Śliwka (UAM) – Ordynator Sova, dr Štrosmajer i lekarz Janský. Postacie lekarzy w czeskich filmach i serialach,
 • 11:30-11:50 – dr Jan Zamojski (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego) – Medyczne alegorie opresji totalitarnej w filmie i w teatrze (na wybranych przykładach),
 • 11:50-12:10 – dr Radosław Piętka (UAM) – Łacina medyczna w filmach fabularnych,
 • 12:10-12:30 – dr Przemysław Kaniecki (UW) – Medycyna i kobiece Oscary. Nagrody Akademii dla aktorek,
 • 13:50-14:10 – dr Michał Oleszczyk (UW) – Medyczne filmy dokumentalne Fredericka Wisemana jako przykłady poetyki kina bezpośredniego,
 • 14:10-14:30 – dr hab. Wojciech Baluch (UJ) – „Oto człowiek” – ciało i podmiotowość ludzka w kontekście teorii afektywności na przykładach seriali oraz wybranych fabuł.

Panel B (Sala 8 CBI) – prowadzenie prof. Magdalena Koch, dr hab. Artur Duda

 • 9:40-10:00 – dr Małgorzata Mieszek (UŁ) Choroby na scenach jezuickich teatrów szkolnych,
 • 10:00-10:20 – prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs (UW) – Szpital dla psychicznie chorych jako miejsce zdarzeń dramatycznych i szaleńcy jako protagoniści w tradycji hiszpańskiego teatru: od Lopego de Vega do Juana Mayorgi,
 • 10:20-10:40 – dr Anna R. Burzyńska (UJ) – Połknięte szpilki. Protokoły lekarskie Ernsta Büchnera a twórczość literacka Georga Büchnera,
 • 11:30-11:50 – dr Ewa Bal (UJ) – Zamiana wina w mocz, czyli o sprawczości lekarzy na scenie XVII-wiecznej w Paryżu,
 • 11:50-12:10 – dr Agata Łuksza (UW) – Sprawa (doktor) Moniki: medycyna i kobieta w perspektywie feministycznej,
 • 12:10-12:30 – dr Agnieszka Wanicka (UJ) – „Wegetuję, inaczej nazwać nie mogę mojego życia”. O chorobach w życiu i twórczości legendarnego komika Alojzego Żółkowskiego syna,
 • 13:50-14:10 – dr Jacek Mikołajczyk (UŚ) – Next to Normal – śpiewająca cyklofrenia,
 • 14:10-14:30 – dr Agata Zalewska (UW) – Lekarze i pacjenci, choroby, dolegliwości i zalecane terapie – na scenie polskiej i europejskiej (na podstawie dramaturgii z 2. połowy XIX wieku).

Sesja plenarna (Aula A) – prowadzenie prof. Jerzy Axer

 • 15:10-15:40 – prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (UJ) – „Szpital Przemienienia” (1978) Żebrowskiego według Lema jako filmowa reprezentacja historii,
 • 15:40-16:10 – dr hab. Jacek Kopciński (IBL PAN) – Koma jako metafora zerwanej komunikacji i rozszerzonej świadomości w polskim dramacie współczesnym,
 • 16:10-16:40 – dr hab. Piotr Skrzypczak (UMK) – To tylko ciało… Analiza kreacji aktorskiej Zbigniewa Zapasiewicza w filmie Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową w reż. Krzysztofa Zanussiego.

Patronat

Patronat nad konferencją objęli: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego JM Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, JM Prof. dr hab. Marcin Pałys, Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://sjo.wum.edu.pl/content/medycyna-w-filmie-i-teatrze-program-konferencji-naukowej.

Informacja prasowa

08.11.2016