Program Kreatywna Europa 2014-2020. Konsultacje projektu

Do 29 styczna 2012 potrwają konsultacje projektu w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020 mającego zapewniać kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym sektora audiowizualnego.

Kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury

23 listopada 2011 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów dotyczących utworzenia na lata 2014-20 programu Kreatywna Europa, mającego zapewniać kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym sektora audiowizualnego. Program będzie zawierać komponenty Kultura i Media będące następcami istniejących w chwili obecnej osobnych programów Kultura, Media i Media Mundus.

Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw

Program przewiduje także ustanowienie mechanizmu gwarantowania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych poprzez zapewnienie ochrony ryzyka kredytowego pośrednikom finansowym tworzącym portfele kredytów; w ramach tego instrumentu wspierane będzie też budowanie zdolności oraz specjalistycznej wiedzy służącej prawidłowemu przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Skuteczne sposoby dystrybucji i promocji filmów europejskich

Kształt programu ma niezwykle istotne znaczenie dla przyszłości europejskiego wsparcia dla sektorów kultury i kreatywnych, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności twórczej, w tym dla sektora audiowizualnego w zakresie finansowania filmu i produkcji audiowizualnej, wspierania nowych, skutecznych sposobów dystrybucji i promocji filmów europejskich.

Konsultacje do 29 stycznia 2012

Z projektem rozporządzenia ustanowienia programu Kreatywna Europa na lata 2014-20 oraz z dokumentami towarzyszącymi (komunikat, ocena wpływu, streszczenie oceny wpływu) można zapoznać się na stronie MKiDN, gdzie dostępny jest również formularz konsultacyjny. Konsultacje projektu potrwają do 29 stycznia 2012 roku.

 

Źródło informacji: mkidn.gov.pl.

16.01.2012