Program Screen Training Ireland dla firm

Do 27 kwietnia pracownicy firm produkcyjnych, postprodukcyjnych i dystrybucyjnych, a także wytwórni filmowych mogą zgłaszać się do udziału w programie Screen Training Ireland.

 

Program ma na celu zwiększenie wiedzy biznesowej w zakresie planowania strategicznego i możliwości na rynku międzynarodowym. Częścią programu Screen Training Ireland jest szczegółowy proces konsultacji, dostosowany specjalnie do potrzeb danej firmy. Istnieje możliwość uzyskania stypendium dofinansowującego udział w zajęciach.

 

Warsztaty, podzielone na 3 moduły odbędą się w następujących terminach:

  • Moduł 1: od 2 do 5 czerwca
  • Planowanie strategiczne – lipiec
  • Moduł 2: od 24 do 27 listopada

Więcej informacji: www.screentrainingireland.ie.

21.04.2011