Program wspierania produkcji audiowizualnych CeTA Media Studio

Wrocławskie Centrum Technologii Audiowizualnych prowadzi nabór na program wspierania produkcji audiowizualnych, którego celem jest umożliwienie kreatywnym twórcom realizacji oryginalnych artystycznych projektów.

O programie

W ramach programu Media Studio CeTA oferuje możliwość uzyskania udziału koproducenckiego instytucji w formie aportu w przedsięwzięciach z obszaru sztuk audiowizualnych i nowych mediów, których realizacja planowana jest w 2016 roku. Celem programu jest wsparcie twórców i stworzenie im warunków do nauki, rozwoju oraz organizacji wydarzeń z obszaru sztuk audiowizualnych (m.in. multimedialne instalacje artystyczne, pokazy i przedstawienia multimedialne, warsztaty i inne formy artystyczne). Jako wkład koproducencki CeTA może udostępnić posiadaną infrastrukturę, do wykorzystania przy realizacji w/w produkcji. Twórcy najlepszych projektów będą mieli dodatkowo szansę zaprezentować efekty swojej pracy w ramach festiwalu Avant Art w 2016 r.

Ilość wybranych projektów, a także wkład CeTA (np. terminy, infrastruktura oraz ilość udostępnionego sprzętu) zależne będą od bieżących możliwości instytucji. Szczegóły wsparcia zostaną ustalone w trybie roboczym z autorami zwycięskich projektów.

Co oferuje CeTA?

W ramach wkładu instytucja oferuje udostępnienie następującej infrastruktury m.in.:

 • Hala zdjęciowa: Studio Filmowe im. Wojciecha Jerzego Hasa (1000 mkw.), wyposażone w bluebox ze sceną obrotową i technologię Motion Control do realizacji zdjęć,
 • Hala zdjęciowa: Studio Filmowe im. Zbyszka Cybulskiego (500 mkw.) z rozkładaną widownią na 220 osób do wykorzystania przy realizacji wydarzeń z użyciem różnych dostępnych technik multimedialnych, w tym z profesjonalnym nagłośnieniem z systemem wielogłośnikowym (15 szt. – 4 niskotonowych, 5 pełnozakresowych, 6 surrondowych) + mikrofony estradowe i studyjne oraz wielofunkcyjny, cyfrowy stół mikserski
 • Sala projekcyjna z ekranem, projektorem o rozdzielczości Full HD i widownią na 40 osób do organizacji pokazów, warsztatów i spotkań z udziałem publiczności,
 • Studio nagraniowe wyposażone w sprzęt służący m.in. do nagrywania postsynchronów, dubbingu i lektorów, nagrywania efektów specjalnych i synchronicznych, montażu i czyszczenia dialogów, montażu efektów, miksu stereo i DVD. Foley studio – pomieszczenie przystosowane do nagrań efektów specjalnych i synchronicznych (m.in. tory do nagrywania rożnego rodzaju efektów np. kroków), mikrofony, mikroporty (3 komplety), rekorder 4-ścieżkowy, tyczki itp.
 • Sprzęt mobilny, w tym:
  • kamera Sony PXW-FS7 z dostępnym osprzętem,
  • gimbale (2 szt.), do stabilizacji kamer o wadze do 5 kg oraz 8 kg z dopasowaniem do kamer Sony FS7, RED oraz profesjonalnych aparatów fotograficznych,
  • slider (3 m długości),
  • wybrane oświetlenie,
  • drukarki 3D (2 szt.).
 • Pracownia komputerowa ze stanowiskami do tworzenia grafiki komputerowej oraz postprodukcji np.: Windows 7 Professional, Maya Entertainment Creation Suite Standard 2014, Adobe Creative Suite 6 (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro CS6), Houdini FX, Sony Vegas Movie Studio, Platinium 12, VRay 2.0ADV for Maya, Touch Designer jak i opensourcowych (GNU/Linux Ubuntu Studio, Blender + open source pipeline). Możliwa jest realizacja zróżnicowanych, zaawansowanych projektów (dotyczy wyłącznie realizacji projektów niekomercyjnych, ze względu na sfinansowanie ze środków UE)
 • Możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego specjalistów zatrudnionych w CeTA.

Kto może aplikować?

O wsparcie mogą się ubiegać samodzielni twórcy, zespoły oraz instytucje realizujące projekty audiowizualne i multimedialne. Wspierane będą projekty artystów krajowych oraz we współpracy z artystami międzynarodowymi. Preferowane będą samodzielne osoby bądź grupy artystyczne stworzone do realizacji danego projektu.

Warunkami uzyskania wsparcia są:

 • Oryginalny pomysł
 • Samodzielność w realizacji i wykorzystaniu oferowanej infrastruktury
 • Sprawna organizacja (planujemy zaoferować współpracę wielu twórcom i zespołom)
 • Preferowane będą projekty realizowane z udziałem instytucji, osób oraz firm z Dolnego Śląska (wykorzystanie lokalnego potencjału produkcyjnego)
 • Mile widziane będą projekty o charakterze edukacyjnym, umożliwiające udział w ich realizacji, na zasadach staży, m.in. studentom i uczniom szkół artystycznych lub osobom wchodzącym na rynek produkcji filmowych (w szczególności staże odpłatne).

W przypadku zainteresowania, wnioskujący może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczących projektu. Preferowane będą debiuty, produkcje młodych twórców oraz realizacje wykorzystujące nowoczesne technologie dostępne w CeTA.

Jak aplikować?

Materiały z dopiskiem „Produkcja audiowizualna” należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: produkcja@filmstudioceta.pl. Termin zakończenia I naboru upływa 29 lutego 2016.

Aplikacja powinna zawierać:

 • Opis planowanej realizacji wraz z oczekiwanym efektem – do 10 stron,
 • Ogólny opis infrastruktury technicznej potrzebnej do realizacji (studio, ekrany, projektory, światło itd.)
 • Wykaz osób zaangażowanych w realizację,
 • Mile widziane rekomendacje lub opinie osób bądź instytucji artystycznych.

CeTA będzie się kontaktować wyłącznie z osobami reprezentującymi wybrane do wsparcia projekty.

Więcej informacji na filmstudioceta.pl.

Na podstawie informacji prasowej

17.12.2015