Program wspierania produkcji filmowej CeTA

Wrocławskie Centrum Technologii Audiowizualnych prowadzi nabór na program wspierania produkcji filmowej, którego celem jest umożliwienie kreatywnym twórcom realizacji oryginalnych artystycznych projektów filmowych.

O programie

W ramach programu „CeTA Film Studio” instytucja oferuje możliwość składania zgłoszeń na uzyskanie udziału koproducenckiego CeTA, w formie aportu w produkcjach filmowych planowanych na 2016 i 2017 (I półrocze). Celem programu jest stworzenie warunków do produkcji filmów fabularnych wpisujących się w nurt kina artystycznego oraz filmów dokumentalnych i animowanych. Jako wkład koproducencki CaTA udostępnia posiadaną infrastrukturę, do wykorzystania przy realizacji ww. produkcji.

Liczba wybranych projektów, a także wkład CeTA czyli np. liczba dni zdjęciowych, terminy oraz ilość udostępnionego sprzętu, zależne będą od bieżących możliwości instytucji. Zakłada się wsparcie jednego/dwóch projektów kwartalnie. Szczegóły wsparcia zostaną ustalone w trybie roboczym z autorami najlepiej ocenionych projektów.

Co oferuje CeTA?

W ramach wkładu instytucja oferuje udostępnienie następującej infrastruktury m.in.:

 • Hala zdjęciowa: Studio Filmowe im. Wojciecha Jerzego Hasa (1000 mkw.), wyposażone w bluebox ze sceną obrotową i technologię Motion Control, z możliwością budowy niewielkich scenografii oraz mobilnego greenbox (do 120 mkw.);
 • Hala zdjęciowa: Studio Filmowe im. Zbyszka Cybulskiego (500 mkw.) z możliwością budowy zarówno tradycyjnej, jak i wirtualnej scenografii z wykorzystaniem greenbox (posiadamy największy w Polsce uniwersalny green screen – 330 mkw., o wymiarach 55 m x 7,5 m), z basenem pod podłogą;
 • Sprzęt mobilny, w tym:
  • kamera Sony PXW-FS7 z dostępnym osprzętem,
  • gimbale (2 szt.), do stabilizacji kamer o wadze do 5 kg oraz 8 kg z dopasowaniem do kamer Sony FS7, RED oraz profesjonalnych aparatów fotograficznych,
  • slider (3 m długości),
  • wybrane oświetlenie,
  • drukarki 3D (2 szt.).
 • Pracownia komputerowa ze stanowiskami do tworzenia grafiki komputerowej oraz postprodukcji np.: Adobe After Effects, Maya Entertainment Creation Suite Standard 2014, Adobe Premiere Pro CS6, VRay 2.0ADV for Maya, Sony Vegas PRO, Touch Designer i inne (dotyczy wyłącznie realizacji projektów niekomercyjnych, ze względu na sfinansowanie ze środków UE);
 • Studio dźwiękowe: zespół studiów przystosowanych do realizacji różnorodnych prac dla filmu, animacji, DVD i Blu-ray, w tym m.in. nagrywania postsynchronów, dubbingu i voice-over, nagrywania efektów specjalnych i synchronicznych, montażu i czyszczenia dialogów, montażu efektów, premiksu dialogów, premiksu efektów, miksu stereo i DVD, przygotowania do miksów kinowych oraz rekonstrukcji dźwięku do filmów archiwalnych. Foley studio – pomieszczenie przystosowane do nagrań efektów specjalnych i synchronicznych (np. tory do nagrywania rożnego rodzaju kroków);
 • Sala projekcyjna z ekranem, projektorem Full HD i widownią na 40 osób;
 • Kostiumy i rekwizyty dostępne w CeTA;
 • Możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego specjalistów zatrudnionych w CeTA.

Kto może aplikować?

O wsparcie mogą się ubiegać samodzielni twórcy, producenci filmowi oraz instytucje kultury i organizacje pozarządowe realizujące produkcje filmowe. Wspierane będą produkcje krajowe oraz koprodukcje międzynarodowe z udziałem polskich twórców.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest:

 • Oryginalny pomysł
 • Samodzielność w realizacji i wykorzystaniu oferowanej infrastruktury
 • Sprawna organizacja (planujemy zaoferować współpracę wielu twórcom i zespołom)
 • Preferowane będą projekty realizowane z udziałem instytucji, osób oraz firm z Dolnego Śląska (wykorzystanie lokalnego potencjału produkcyjnego)
 • Mile widziane będą projekty o charakterze edukacyjnym, umożliwiające udział w ich realizacji, na zasadach staży, m.in. studentom i uczniom szkół artystycznych lub osobom wchodzącym na rynek produkcji filmowych (w szczególności staże odpłatne).

W programie nie będą brane pod uwagę produkcje serialowe i projekty długoterminowe.

Jak aplikować?

Zgłoszenie z dopiskiem „Produkcja filmowa” należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: produkcja@filmstudioceta.pl. Termin zakończenia I naboru upływa 31 grudnia 2015. Kolejny nabór zostanie ogłoszony na początku 2016.

Aplikacja powinna zawierać:

 • Opis planowanej produkcji – do 5 stron A4
 • Skrót scenariusza – do 10 stron A4
 • Ogólny opis infrastruktury technicznej potrzebnej do realizacji (studio, kamery, światło itd.)
 • Wykaz osób zaangażowanych w produkcję (np. reżyser, operator, scenarzysta, producent itd.)
 • Mile widziane będą także rekomendacje lub opinie o projekcie osób bądź organizacji filmowych.

CeTA będzie się kontaktować wyłącznie z osobami reprezentującymi wybrane projekty, które spełniają możliwości realizacyjne (możliwości techniczne i zakres udziału w produkcji).

Więcej informacji na filmstudioceta.pl.

29.09.2015