Programy Operacyjne PISF 2015

Zapraszamy do zapoznania się z opisem Programów Operacyjnych PISF na rok 2015.

 

Terminy sesji w roku 2015:

 

PO Produkcja filmowa:

  • sesja I/2015 – od 14 listopada 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
  • sesja II/2015 – od 1 marca 2015 r. do 15 marca 2015 r.
  • sesja III/2015 – od 1 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej:

  • sesja I/2015 – od 3 listopada 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
  • sesja II/2015 – od 16 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r.
  • sesja III/2015 – od 2 czerwca 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

PO Rozwój kin

  • sesja I/2015 – od 3 listopada 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
  • sesja II/2015 – od 16 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r.
  • sesja III/2015 – od 2 czerwca 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

PO Promocja polskiego filmu za granicą – nabór ciągły

 

Do pobrania:

24.10.2014