Programy Operacyjne PISF 2017

Zapraszamy do zapoznania się z opisem Programów Operacyjnych PISF na rok 2017.

Programy Operacyjne PISF 2017:

Terminy sesji w roku 2017:

PO Produkcja filmowa:

  • sesja 1/2017: nabór zakończony
  • sesja 2/2017: od 10 kwietnia do 24 kwietnia 2017 r.
  • sesja 3/2017: od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2017 r.

Dla Priorytetu VII Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych mikrobudżetowych nabór wniosków planowany jest raz w roku – w sesji 2/2017.

Dla Priorytetu VIII Produkcja koprodukcji mniejszościowych (pełnometrażowe filmy fabularne, dokumentalne i animowane) nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2017 i w sesji 3/2017. 

PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej

  • sesja 1/2017: nabór zakończony
  • sesja 2/2017: od 26 czerwca do 11 lipca 2017 r.

PO Rozwój kin

  • sesja 1/2017: nabór zakończony
  • sesja 2/2017: od 26 czerwca do 11 lipca 2017 r.

PO Promocja polskiego filmu za granicą: nabór ciągły

Formularze wniosków w Internecie

Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2017 będą przyjmowane wyłącznie na formularzach, które zostaną udostępnione w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.

02.12.2016