Programy Operacyjne PISF na rok 2012

pisf

Polski Instytut Sztuki Filmowej informuje, że 28 września 2011 roku Rada PISF zatwierdziła Programy Operacyjne na rok 2012.

Wnioski o dofinansowanie w ramach I sesji 2012 w programach: PO Produkcja Filmowa, PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, PO Rozwój kin będzie można składać od 15 listopada do 15 grudnia 2011 roku. Wnioski do PO Promocja polskiego filmu za granicą przyjmowane będą w trybie ciągłym.

Formularze wniosków w Internecie

Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2012 przyjmowane będą wyłącznie na formularzach udostępnionych 15 listopada 2011 roku w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.

Opis nowych Programów operacyjnych PISF wraz z Trybem naboru i wyboru (.pdf)

 

11.10.2011