Projekt PO PISF 2015

Od początku swojego istnienia jednym z fundamentów działania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są konsultacje ze środowiskiem filmowym dotyczące planowanych zmian w ramach Programów Operacyjnych PISF. W tym roku także zwracamy się do Państwa o opinie, uwagi oraz propozycje dotyczące proponowanego kształtu projektu Programów Operacyjnych 2015.

 

Od dzisiaj na stronie www.pisf.pl znajdziecie Państwo projekt Programów Operacyjnych PISF 2015 do pobrania w formacie PDF. Zachęcamy Państwa do wnikliwego zapoznania się z nim, dystrybucji wśród członków Państwa stowarzyszeń i organizacji oraz prosimy o przesyłanie swoich opinii do Instytutu.

 

Termin przesyłania uwag mija 3 października (piątek) o godz. 20.00. Maile z uwagami proszę przesyłać wyłącznie na adres wojciech.hoflik@pisf.pl. Wszystkie opinie przesłane we wskazanym terminie zostaną zamieszczone na stronie www.pisf.pl, a ich adresaci otrzymają drogą elektroniczną odpowiedź od dyrektor Instytutu.

 

Do pobrania:

 

15.09.2014