Projekt Programów Operacyjnych PISF 2016

Od początku istnienia jednym z fundamentów działania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są konsultacje ze środowiskiem filmowym, dotyczące planowanych zmian w ramach Programów Operacyjnych PISF. W tym roku także zwracamy się do Państwa o opinie, uwagi oraz propozycje dotyczące proponowanego kształtu projektu Programów Operacyjnych 2016.

Od dzisiaj na stronie www.pisf.pl znajdziecie Państwo projekt Programów Operacyjnych PISF 2016 do pobrania w formacie PDF. Zachęcamy Państwa do wnikliwego zapoznania się z nim, dystrybucji wśród członków Państwa stowarzyszeń i organizacji oraz prosimy o przesyłanie swoich opinii do Instytutu.

Termin przesyłania uwag mija 6 listopada 2015 (piątek) o godz. 22.00. Maile z uwagami proszę przesyłać wyłącznie na adres: wojciech.hoflik@pisf.pl lub składać w sekretariacie Dyrektor PISF.

W razie szczegółowych pytań, uwag lub wątpliwości związanych z projektem Programów Operacyjnych PISF 2016, prosimy o bezpośredni kontakt z osobami kierującymi poszczególnymi Działami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Do pobrania:

21.10.2015