Promocja gospodarki morskiej w Polsce - konkurs

W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, która odbędzie się 14 października 2016, organizatorzy zapraszają filmowców do udziału w konkursie na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.

Cel konkursu

Celem konkursu jest realizacja filmu, który:

  • zaprezentuje atrakcyjny obraz oraz dobre perspektywy zawodowe w szeroko pojętej gospodarce morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wielobranżowości, nowoczesności oraz wysokiej specjalizacji;
  • pozwoli przekonać młodych ludzi, że warto z sektorem gospodarki morskiej związać swoją przyszłość, a Gdynię wybrać jako najlepsze miejsce dla realizacji tych planów;
  • poprzez oryginalność, wysoką jakość i kreatywne podejście do tematu zapewni pozytywny odbiór i popularyzację treści.

Trzy etapy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

  • etap I – 06.06 – 15.07.2016 – rekrutacja scenariuszy filmu dot. polskiej gospodarki morskiej wraz z wymaganymi załącznikami – eksplikacja reżyserska, koncepcja realizacyjna i technologiczna, charakterystyka bohaterów, opis planowanych miejsc zdjęciowych oraz CV reżysera
  • etap II – 16.07 – 31.07.2016 – wybór zwycięskiej pracy skierowanej do produkcji przez Kapitułę Konkursu w składzie: Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni, Sławomir Kalicki – Lider Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, Robert Gliński – reżyser filmowy, Leszek Kopeć – Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz przedstawiciel Młodzieżowego Forum Okrętowego.
  • etap III – 01.08 – 15.09.2016 – realizacja skierowanego do produkcji filmu.

Koncepcje zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące założenia:

  • gatunek: klasyczny dokument, impresja, reportaż, teledysk;
  • tematyka scenariusza dot. gospodarki morskiej w Polsce;
  • czas trwania: od 2 do 5 minut.

Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone scenariusze wykonane na odpłatne zlecenie lub napisane przed 2016 rokiem.

Zgłoszenia

Scenariusze wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres: info@gsf.pl do 15 lipca 2016, w tytule maila należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł tekstu, natomiast w treści maila dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

Nagrody

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości: 5000 PLN oraz 10 000 PLN na produkcję filmu, przy czym sposób wypłaty nagrody określony zostanie w odrębnej umowie zawartej z Autorem po zakończeniu II etapu konkursu. Organizatorzy przewidują przyznanie dwóch wyróżnień, każde w kwocie 1500 PLN.

„Forum Gospodarki Morskiej Gdynia”

jest corocznym wydarzeniem służącym środowisku biznesowemu reprezentującemu gospodarkę morską. Stanowi okazję do dyskusji o zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki morskiej i portów bałtyckich. To także miejsce formułowania wniosków dotyczących nowych wyzwań i przyszłości branży. Forum to również przedsięwzięcie, które wobec ludzi młodych stojących przed decyzją o wyborze drogi zawodowej, ma pełnić rolę edukacyjno – promocyjną. Jednym z priorytetów w tym zakresie jest uświadomienie roli jaką UE przypisuje rozwojowi gospodarki morskiej w krajach członkowskich oraz prezentacja atrakcyjności, wielobranżowości i innowacyjności tej gałęzi przemysłu.

Więcej na stronie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Informacja prasowa

08.06.2016