Promocja polskiego filmu za granicą – nabór wniosków

Informujemy, że został otwarty nabór wniosków w Programie Operacyjnym Promocja polskiego filmu za granicą, dla I i III priorytetu.

Rozpoczął się nabór wniosków w programie Promocja polskiego filmu za granicą na 2019 rok. Wnioski do priorytetów Promocja polskiego kina za granicą (priorytet I) i Stypendia zagraniczne (priorytet III) przyjmowane są w trybie ciągłym.

Nabór wniosków do priorytetu II: Dystrybucja polskiego filmu za granicą planowany jest w czterech sesjach:

  • sesja 1/2019: do 25.02.2019
  • sesja 2/2019: do 27.05.2019
  • sesja 3/2019: do 2.09.2019
  • sesja 4/2019: do 12.11.2019

Więcej informacji dostępnych jest w Programach Operacyjnych.

Więcej informacji o priorytecie Stypendia zagraniczne dostępnych jest też tutaj: www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/stypendia-zagraniczne-priorytetowe-wydarzenia


06.02.2019