Przegląd filmów Andrzeja Titkowa w kinie Iluzjon

Do 31 marca 2017 w kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej potrwa przegląd twórczości Andrzeja Titkowa. Wydarzeniu towarzyszą spotkania z reżyserem oraz wystawa fotosów w foyer kina.

Andrzej Titkow

Andrzej Titkow urodził się w Warszawie 24 marca 1946 roku. Ukończył studia na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Dyplom oraz tytuł magistra sztuki uzyskał w roku 1972. W kwietniu 2016 roku, w Szkole Filmowej w Łodzi, uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk filmowych.

Debiutował filmem dokumentalnym „W takim niedużym mieście” (1971). W swoim dorobku ma 80 filmów dokumentalnych, kilka fabularnych filmów telewizyjnych (w tym serial „Układ krążenia”, 1978), film kinowy „Światło odbite” (1989), spektakle teatralne i telewizyjne.

Jako poeta zadebiutował w roku 1963 na łamach tygodnika „Współczesność”. Debiut książkowy w „Almanachu Młodych.  Proza i poezja 1962–1963”. Jest autorem tomów poetyckich „Wstęp do nie napisanego poematu” (1976), „Zapisy, zaklęcia” (1996) oraz „Pieśń pod pieśniami” (2016).

Od 1995 roku prowadzi założone przez siebie Studio Filmowe TAK. Od listopada 2004 roku do lipca 2006 roku sprawował funkcję zastępcy kierownika Redakcji Form Dokumentalnych Programu 1 TVP S.A. W latach 2005–2010 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy” w Warszawie. Wykładał na wielu krajowych wyższych uczelniach. Uczestniczył w licznych indywidualnych przeglądach filmowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest laureatem wielu nagród filmowych. W 2013 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Filmy przeglądu 

Szczegółowe informacje o filmach prezentowanych w ramach retrospektywy Andrzeja Titkowa znajdują się na stronie Kina Iluzjon: www.iluzjon.fn.org.pl

Na podstawie materiałów organizatora

07.03.2017