Przegląd Filmów Edukacyjnych w Kielcach

W dniach 29-31 maja w Kielcach odbędzie się 7. edycja Przeglądu Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”.

Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”

Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości” w Kielcach powstał w 2011 roku, z inicjatywy filmoznawców: Teresy Orlikowskiej – kierownika Ośrodka Kultury „Ziemowit” – filii DK „Zameczek” i Andrzeja Koziei – wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (zmarłego nagle w 2016 r., tuż przed 6. edycją Przeglądu).

Projekt działalności filmowej Ośrodka Kultury „Ziemowit” skierowany jest do młodzieży, nauczycieli i wykładowców.

Idee przeglądu

Ideą i celem przeglądu jest od samego początku aż do tej pory:

  • upowszechnianie wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie poprzez filmowe prezentacje oraz spotkania z twórcami kina edukacyjnego,
  • uwrażliwienie odbiorców, szczególnie młodych widzów, na humanistyczne treści prezentowanych obrazów filmowych,
  • propagowanie świata pozytywnych wartości,
  • promowanie dorobku kultury filmowej – twórców oraz ich dzieł,
  • pobudzanie i zachęcanie odbiorców do aktywnego i wszechstronnego uczestnictwa w realizacji projektów edukacyjnych.

Organizatorzy przeglądu, promując narodową kulturę filmową, pragną również docenić twórców, bohaterów filmowych, ludzi i instytucje wnoszące znaczny wkład w edukacyjną działalność filmową, przyznając im statuetkę „Filmowego Ziemowita”. W kategorii Edukacja filmowa w 2013 roku statuetką „Filmowego Ziemowita” został odznaczony Polski instytut Sztuki Filmowej.

W 2017 r. roku „Filmowym Ziemowitem” organizatorzy chcą uhonorować:

  • Wojciecha Staronia w kategorii Twórca filmowy,
  • Małgorzatę, Jana i Anielę Staroniów w kategorii Bohaterowie filmowi,
  • Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie w kategorii Edukacja filmowa,
  • Annę Karp, nauczycielkę Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach w kategorii Lider szkolnej edukacji filmowej.

Warsztaty filmowe „Z dokumentu do fabuły. Z fabuły do dokumentu” poprowadzi Wojciech Staroń.

Odbędzie się też 4. edycja konkursu filmowego „Kielecki Klaps” 2017.

Informacja prasowa 

25.04.2017