Przegląd filmów kandydujących do Orłów 2017

Przez cały styczeń w łódzkim kinie Kinematograf i warszawskim kinie Iluzjon będę prezentowane filmy kandydujące do Polskich Nagród Filmowych – Orły 2017.

Pokazy w Łodzi

Pokazy filmów kandydujących do Orłów 2017 w Łodzi rozpoczęły się 3 stycznia 2017. W kinie Kinematograf, działającym przy Muzeum Kinematografii będzie można zobaczyć wszystkie spośród ponad 50 polskich produkcji, które spełniły warunki kandydowania do Polskich Nagród Filmowych Orły 2017. Szczegółowe informacje na temat łódzkich pokazów są dostępne na stronach: pnf.pl oraz kinomuzeum.pl.

Pokazy w Warszawie 

Pokazy filmów kandydujących do Orłów 2017 w Warszawie rozpoczną się 6 stycznia 2017. Na uroczystym otwarciu przeglądu zostanie pokazany zrekonstruowany cyfrowo film Andrzeja Wajdy „Wszystko na sprzedaż” z udziałem współpracowników zmarłego w październiku 2016 reżysera. Po wieczornych pokazach, tak jak w poprzednich edycjach, członkowie Akademii i widzowie będą mieli możliwość rozmowy z twórcami kandydujących filmów. Szczegółowe informacje na temat warszawskich pokazów są dostępne na stronach: pnf.pl oraz www.iluzjon.fn.org.pl.

Lista filmów kandydujących do Orłów 2017

Źródło informacji: pnf.pl.

04.01.2017