Przestrzenie inspiracji - seminarium filmoznawcze dla nauczycieli

W dniach 24-27 września w Lublinie odbędzie się seminarium filmoznawcze i warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum: Przestrzenie inspiracji. Edukacja filmowa w kontekście nowej podstawy programowej.

Program

W programie znalazły się wykłady i warsztaty metodyczne przygotowujące do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem filmu, wykłady teoretyczne i analizy filmoznawcze, a także praktyczne warsztaty filmowe, podczas których nauczyciele poznają tajniki powstawania filmu animowanego i fabularnego na wszystkich jego etapach: od pomysłu i scenariusza, po jego realizację na planie filmowym i montaż. Na uczestników czeka także bogaty program kulturalny w ramach wydarzenia Przestrzenie inspiracji: projekcje filmowe, koncert, spektakl Teatru Gardzienice.

Pełny program wydarzenia znajduje się na stronie: www.takijestem.org/wp-content/uploads/2015/06/2_2_INFO-O-PROGRAMIE_warsztaty-dla-nauczycieli_Gardzienice_19_06_2015.pdf.

Projekt jest współfinansowany ze środków PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: goo.gl/forms/Th9AWzBBRZ.

Kontakt: Katarzyna Czubińska + 48 513 235 140, kczubinska@o2.pl, Katarzyna Kubacka + 48 600 45 23 47, kkubacka@kinorp.pl.

Na podstawie informacji organizatorów zamieszczonych na stronie: www.filmotekaszkolna.pl.

20.08.2015