Publiczna prezentacja założeń projektu "Cyfrowa ..."

5 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00, w kinie Kultura przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem do dnia 29 marca 2017 r. na adres mailowy duk@pisf.pl.

21.03.2017