Publiczne konsultacje Cinema Communication

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne.

Otwarte konsultacje do 14 czerwca 2012

Wyniki konsultacji będą podstawą komunikatu w sprawie pomocy dla branży filmowej, który ma zostać opublikowany przez KE w drugiej połowie 2012 roku. W konsultacjach, które będą trwały do 14 czerwca 2012, mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Szczegóły na stronie: ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_films/index_en.html

 

Wyniki konsultacji

 

Wyniki konsultacji mają istotnie wpłynąć na ostateczny kształt Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne. Komisja Europejska planuje w projektowanym Komunikacie położyć nacisk na takie kwestie, jak:

  •  ograniczenie zasady terytorialności w zakresie wydatków związanych z produkcją
  • kontrolowanie współzawodnictwa pomiędzy państwami członkowskimi, które wykorzystują pomoc państwa, by przyciągać zagranicznych inwestorów, realizujących duże produkcje
  • inicjatywy Komisji, których celem jest poprawa obiegu filmów europejskich i zwiększenie liczby widzów, co przyniesie korzyści zarówno europejskiemu przemysłowi audiowizualnemu, jak i obywatelom.

Komisja Europejska zamierza w swoich działaniach, wskazanych w Komunikacie, uwzględnić wszystkie aspekty produkcji kinematograficznej, począwszy od zarysu fabuły filmu, a skończywszy na prezentowaniu go publiczności.

 

Źródło informacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

22.03.2012