Publikujemy Apel Dokumentalistów

Apel Dokumentalistów

 

My, filmowcy – zgromadzeni wokół inicjatywy polskich dokumentalistów z 17.grudnia 2010 – jesteśmy zaniepokojeni stanem produkcji filmów dokumentalnych w TVP. Mając przede wszystkim na celu zapewnienie finansowania produkcji przez Telewizję Publiczną polskiego dokumentu i znalezienie dla niego odpowiedniego miejsca w telewizyjnej ramówce oraz zagwarantowanie transparentności w procesie jego realizacji, sformułowaliśmy następujące postulaty.

 

Proponujemy:

1. Powstanie minimum dwóch, cotygodniowych pasm dokumentalnych (w TVP1 i TVP2) wyświetlających polskie filmy dokumentalne, o stałej porze, w dobrym czasie emisyjnym. Pasma te muszą mieć charakter misyjny; być niezależne od nacisków politycznych i światopoglądowych oraz komercyjnych, czyli kryterium oglądalności i wpływów reklamowych nie może decydować o ich istnieniu bądź przesunięciu. Budżet roczny wszystkich pasm będzie umożliwiał zewnętrzną produkcję i koprodukcję (w tym koprodukcję międzynarodową) co najmniej 50 filmów rocznie, oraz zakup licencji polskich filmów dokumentalnych powstałych poza TVP.

2. Powołanie jednej redakcji filmów dokumentalnych dla wszystkich pasm, kierowanej przez redaktora naczelnego, wyłonionego w drodze konkursu przez komisję z udziałem przedstawicieli dokumentalistów. Organem doradczym redaktora naczelnego będzie 5-7 osobowy zespół ekspertów, wyłoniony również w drodze konkursu. Redakcja będzie działać kadencyjnie, w ramach przyznanego budżetu i pasm emisyjnych, z zachowaniem niezależności programowej, a projekty filmów będą wybierane do realizacji według przejrzystych, zrozumiałych zasad.

3. Filmy dokumentalne produkowane i koprodukowane przy udziale TVP będą realizowane i eksploatowane według standardów europejskich. W tym celu redakcja będzie współpracować z PISF (m.in. także w zakresie wspierania debiutujących twórców), niezależnymi producentami, innymi stacjami telewizyjnymi, a także będzie wspierać promocję oraz dystrybucję krajową i zagraniczną.

Warszawa, 12 lutego 2011

Zapraszamy zarówno osoby fizyczne jak i prawne, związane z polskim filmem dokumentalnym, do podpisania się pod postulatami apelu.

Aby to zrobić, należy wysłać podpisany e-mail z dopiskiem POPIERAM na adres: apeldokumentalistow@wp.pl.

 

Inicjatorzy:

 

Maria Zmarz-Koczanowicz
Maciej Cuske

Paweł Łoziński
Konrad Szołajski
Marcin Latałło
Bartosz Konopka
Leszek Dawid
Marcin Sauter
Jakub Cuman
Adam Ślesicki
Dariusz Kowalski

 

Relacja ze spotkania 17 grudnia 2010:

 

18.02.2011